Mayovky na Internetu

Sekundární literatura

 • HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. 1. vyd. Praha: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05474-2.
  Historie nakladatelství SNDK/Albatros. Kniha obsahuje jen minimum zmínek o Mayovi a mayovkách. Z přehledu obálek je zajímavý akorát seznam edice KOD, ale neobsahuje detailní informace.

 • JORDÁN, Karel. Dobrodružství jménem Orient. 1. vyd. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1946-4.
  Karel Jordán v knize srovnává životní osudy Maye, Aloise Musila a T. E. Lawrence.

 • JORDÁN, Karel. Muž zvaný Old Shatterhand. Toužimský & Moravec, 1997. ISBN 80-85773-79-1.
  Karel Jordán o Mayovi: životopis, knihy, filmy, současnost. V podstatě nahrazeno knihou Můj bratr Vinnetou.

 • JORDÁN, Karel. Můj bratr Vinnetou. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1914-9.
  Podstatně rozšířené vydání knihy Muž zvaný Old Shatterhand.

 • KREJČÍ, Milan. Milan Fibiger - Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií. 1. vyd. Praha, 2014. 248 s.
  Vlastním nákladem vydaná monografie Milana Fibigera obsahuje mj. ve velkém formátu některé ilustrace k mayovkám (GABI, KMa, nepublikované) a vrhá trochu světla na konec vydávání mayovek u Levných knih KMa (str. 14 a 239).

 • MORAVEC, Jaroslav. Pražský případ doktora Maye. 1. vyd. Praha: Toužimský & Moravec, 2006. ISBN 80-7264-080-1.
  Historie vydávání mayovek u J. R. Vilímka. May jako obchodník. Soupis prvních vydání v češtině.

 • MORAVEC, Michal. Reklama nakladatelství Toužimský & Moravec. Praha: Toužimský & Moravec, 2019. ISBN 978-80-7264-191-8.
  Přehled reklamních materiálů T&M z let 1930 až 1949. Obsahuje spoustu ukázek reklamy na Mayovy romány vč. cen za sešity, samotné desky a vázaná vydání. Zajímavý pohled na vydávání Maye v tomto období.

 • PROKOP, Vladimír. Gustav Krum. 1. vyd. Praha: Toužimský & Moravec, 2009. ISBN 978-80-7264-103-1.
  Z textu o Gustavu Krumovi je pro mayologa zajímavé těsné spojení Kruma a Maye od Krumova dětství (str. 65 ad.) po stáří. Zmiňuje jak sérii od Olympie (s. 74 ad.), tak komiks (s. 112) a jiné ilustrace Mayova díla vč. pozdních děl (s. 78). Celkově je kniha docela podrobná, ale malý formát nedává ilustracím plně vyniknout. 19 kreseb a maleb z mayovek + ukázka ze seriálu Vinnetou.

 • PROKOP, Vladimír. Gustav Krum – poslední romantik dobrodružné ilustrace. 1. vyd. Praha: Toužimský & Moravec, 2019. ISBN 978-80-7264-192-5.
  Rozsah textu srovnatelný s předchozí monografií – nejedná se o prosté převzetí textu. Obrazový doprovod "epičtější". Ve srovnání s knihami od Olympie sice nejsou celostránkové kresby větší, ale nemají oříznuté okraje a reprodukce je kvalitnější. U dvoustránkových kreseb z frontispisů je v některých případech zobrazena jen půlka. Více jak 60 kreseb a maleb z mayovek + ukázka ze seriálu Vinnetou.

 • Korán. přel. Ivan Hrbek. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-7309-992-6.
  Hrbkův překlad koránu obsahuje kromě súr i mnoho stran vysvětlivek a obsáhlou předmluvu. Wikipedie: překlad Ivana Hrbka je dodnes čtenářsky nejpoužívanějším překladem Koránu v češtině a je zároveň považován i za jeden z nejpřesnějších českých překladů svaté knihy muslimů.

(Ondřej Majerčík - vytvořeno 10. 1. 2021, aktualizováno 22. 7. 2021)