Mayovky na Internetu

Lexikon postav

Lexikon postav je vytvořen s pomocí Velkého lexikonu postav Karla Maye (Grosses Karl May Figurenlexikon), který se v elektronické podobě nachází na webových stránkách společnosti Karl-May-Gesellschaft. Hesla jsou sestavována na základě originálních děl Karla Maye, které nemusí vždy korespondovat s českými překlady. Jména postav mohou být v některých českých vydáních mayovek zapisována různým pravopisem (srovnej: Ísá el Makín x Esla el Mahem). Proto pro snazší orientaci v lexikonu využijte, prosím, vyhledávací box vpravo nahoře.

 Aar-Ads   Ael-Alw   Ama-Azi   Bab-Bey   Bib-Bys   Cad-Chr   Cie-Cyp   Č   Dan-Dit   Dja-Dur   E   Fab-Fox   Fra-Fuss   Gab-Gov   Gra-Guz   Haa-Halef   Hali-Hav   Haw-Hij   Hil-Huy   I   J   Ka-Kod   Kara ben Nemsí   Koe-Kys   La-Lem   Len-Lyd   Mac-Mar   Mas-Min   Mir-Myr   N   Obe-Oyo   Old Shatterhand   Pac-Pha   Phe-Put   Q   Raa-Rib   Ric-Ry   Saa-Sej   Sel-Szi   Š   Tab-Tok   Tol-Tze   U   V   Vinnetou   Wab-Wes   Whe-Wur   Y   Z   Ž 

Zobrazení hesel dle příběhu

Abd el Mót - postava z románu Karavana otroků. V německém originále Abd el Mot, což znamenalo Služebník smrti (Diener des Todes). Obchodník s otroky, po Abú el Mótovi druhý velitel zeríby Omm et Tamásíh. "Byl běloch. Jeho tvář, sežehlá slunečními paprsky a podobnou vylouhované kůži, vroubil hustý tmavý plnovous; jeho rysy byly tvrdé, oči mu nevlídně a zasmušile plály. Na sobě měl přiléhavý bělavý burnus, přepásaný přes bedra širokým šálem, za nímž trčely dvě pistole a kindžál. Bosé nohy vězely v zelených trepkách a hlava byla zabalena do zeleného turbanu na znamení, že ten člověk odvozuje svůj původ od proroka Mohameda. V ruce držel dlouhý nilský bič z hroší kůže." ([1] s. 122). I když byl Abd el Mót pouze zástupcem majitele zeríby, za jeho nepřítomnosti si vždy počínal tak, jako by měl rozsáhlejší pravomoc, než tomu ve skutečnosti bylo. Abd el Móta se nejen všichni obyvatelé zeríby obávali, ale také což bylo pro něho tím horší a nebezpečnější, ho nenáviděli. Před mnoha lety (užíval tehdy jména Ebrid ben Lafsa) ho emír z Kenademu Barak el Kásí odsoudil k smrti, protože zotročil syna pravověrného muslima a vyříznul mu jazyk. Abd el Mótovi se však podařilo uprchnout a z pomsty unesl emírova malého syna Mesúfa. Abd el Mót naplánoval veliký lov na otroky v osadě Ombula. Josef Schwarz a emír, říkající si po únosu syna Lovec slonů, chtěli Ombulu varovat, při tom však padli do zajetí Abd el Móta a museli přihlížet hrůznému přepadení. Josefův bratr Emil, Pfotenhauer, Mesúf a náčelník Ňamňamů otrokáře porazili. Abd el Mót pak byl emírem odveden do Kenademu, kde za nejasných okolností zemřel.

Příběhy: Karavana otroků

Abd es Sirr - viz Mesúf

Příběhy: Karavana otroků

Abú ed Dabbús - postava z románu Karavana otroků. V německém originále Abu ed Dabbuhs, což znamenalo Otec palice (Vater der Keule), dříve nazýván také Abú en Nuss, v německém originále Abu en Nuhss, tedy Otec polovice (Vater der Hälfte). Šejk kmene Bongo. Polovinu tváře ztratil před mnoha lety při přepadení loupežnou karavanou. Zmrzačeného muže našel tehdy emír Barak el Kásí, naložil ho na velblouda a odvezl do Kenademu, kde ho uzdravil a uzavřel s ním přátelství. "Pohled na něho byl opravdu hrozný. Černoch to nebyl, což prozrazovaly tenké rty a pleť sluncem opálené polovičky obličeje. Hlava byla nepokrytá, úplně hladce oholená a právě tak temně zbarvená jako tvář. Stáří muže se určit nedalo, ale bylo zřejmé, že muž je už v létech. Vedle něho ležel kyj z ostrého dřeva, jehož palice byla pobita krátkými silnými ostny. Další zbraní byl nůž v bederní zástěře." ([2] s. 165). Po boku Emila Schwarze bojoval proti otrokáři Abú el Mótovi. Pomohl objasnit tajemství okolo dětství a původu Barakova uneseného syna Mesúfa, přezdívaného Syn Tajemství (Abd es Sirr).

Příběhy: Karavana otroků

Abú el Mót - postava z románu Karavana otroků. V německém originále Abu el Mot, což znamenalo Otec smrti (Vater des Todes), vydával se rovněž za obchodníka jménem Jusuf Helam, v německém originále Jussuf Helam. Nejobávanější a nelítostný lovec otroků na horním Nilu. Byl majitelem zeríby Omm et Tamásíh, kde byl jeho zástupcem Abd el Mót. "Má tvář i postavu zemřelého a smrt je stále v jeho stopách. Jeho zeríba je místem žalu, děsu a smrti, shromaždištěm koster ubičovaných otroků, usmrcených žen a nemluvňat, které se těžko prodávají. Vzduch okolo páchne hnilobou lidských těl a je dostaveníčkem dravého ptactva a mrchožroutských zvířat." ([1] s. 115-116). Nápadně vysoký a hubený otrokář plánoval přepadení karavany, v níž cestoval Emil Schwarz; to se mu ovšem nepodařilo. Emil se spojil s nepřáteli Abú el Móta a společně se jim po mnoha útrapách podařilo zloducha dopadnout. Otec pěti set ho poté nechal ubičovat k smrti. (V románu je postava vícekrát zaměněna za Abd el Móta)

Příběhy: Karavana otroků

Ackermann - postava z románu Satan a Jidáš. Poctivý Němec, který zbohatl v San Franciscu. Blízko bažiny Konrada Wernera zakoupil les a založil tam pilu. Na Wernerově zdánlivě bezcenném pozemku objevil zdroje nafty a stal se jeho společníkem.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III

Adolfo - postava z románu Satan a Jidáš. Majordomus z haciendy del Arroyo. Muž s odulým, neštovicemi zjizveným obličejem. V jeho tváři se zračila hrubá, nadutá, svéhlavá a zlovolná duše. Byl zavražděn Yumy při nájezdu na haciendu.

Příběhy: Satan a Jidáš I-III
[1] May, Karel. Karavana otroků I. Brno: Návrat, 1996.
[2] May, Karel. Karavana otroků II. Brno: Návrat, 1996.