Mayovky na Internetu

Obecné povídání o díle Karla Maye

Karl May byl velice plodným spisovatelem. Nejvíce prací uveřejnil především v různých novinách a časopisech, nezřídka pod řadou pseudonymů. May své příběhy často přepracovával a pod novým názvem nabízel k otištění také jiným nakladatelům. Značnou část příspěvků pak zahrnoval do svých pozdějších románů, vydaných knižně u nakladatele F.E. Fehsenfelda (např. novela Old Firehand tvoří část druhého svazku trilogie Vinnetou). Spočítáme-li všechny dotisky a textové varianty povídek a příběhů, vycházejících v různých novinách a časopisech za spisovatelova života, dojdeme přibližně k 600 titulům.

V prvních letech po propuštění z waldheimského vězení (1874) psal především humoresky (Masopustní bláznění, Kousek starého Dessavana, Vlněný čert), historické povídky (Gitano, Tři polní maršálové), první dobrodružné příběhy (Old Firehand, Gum, Na Sibiř) a krušnohorské vesnické příběhy (Dukátový dvůr, Čertův sedlák, Samiel). Roku 1881 začal v katolickém týdeníku Deutscher Hausschatz vycházet orientální cyklus Giölgeda Padiśhanün (Ve stínu pádišáha), jeden z nejrozsáhlejších a nejoblíbenějších románů Karla Maye. V letech 1882-1888 napsal pro drážďanského nakladatele Münchmeyera pět rozsáhlých kolportážních románů. Obvykle se jedná o chvatně psané příběhy nevelké literární kvality, které vycházely v sešitech na pokračování a sloužily zejména k odreagování čtenářů.

Vůbec největších úspěchů dosáhl May s řadou výtečných románů pro mládež, patřících právem ke klasickým dílům dobrodružné literatury: příběhy Syn lovce medvědů, Duch Llana Estakada, Poklad ve Stříbrném jezeře, Petrolejový princ nebo Černý mustang s hlavními postavami Vinnetouem, Old Shatterhandem, Samem Hawkensem, Martinem Baumannem, Tlustým Jemmym, Dlouhým Davym, Tetkou Drollovou, Hobble Frankem a mnoha dalšími, snad není třeba blíže představovat. Vtipně psaný román Červenomodrý Metuzalém líčí cestu studentů do Číny a poskytuje mnoho geografických a kulturně-historických informací o zemi, o níž tehdy německý průměrný čtenář věděl jen málo. Jednoznačně největší úspěchy slavil May s románovým cyklem Vinnetou.

Poslední Mayovo tvůrčí období je ohraničeno roky 1900-1912. Zážitky z velké orientální cesty (1899/1900), prožitý šok z konfrontace svých představ se skutečností i vleklé soudní spory měly velký vliv na Mayovu literární činnost. Jeho nynější práce jsou plné symboliky, náboženských a pacifistických myšlenek. Jeden z vůbec nejvýznamnějších literárních počinů Karla Maye je čtyřdílný román V říši stříbrného lva a na něj navazující dvoudílný román Ardistan a Džinistan, který se odehrává ve fiktivních orientálních zemích Sitaře, Ardistanu a Džinistanu. "Ardistan je bažinatá nížina, země nízkých a egoistických forem bytí, zatímco Džinistan je země slunečných hor, humanity a lásky k bližnímu."[1] Sitaře vládne tajemná kurdská princezna Marah Durimeh. Ta požádá Karu ben Nemsího, aby se svým přítelem Halefem Omarem vykonal v oblasti Ardistanu a Džinistanu jisté diplomatické poslání, které by pomohlo ukončit počínající válečný konflikt. May vyzývá k vítězstvím bez obětí a krveprolití, jeho pacifismus promlouvá v plné síle. Ačkoliv mnohé z jeho symbolických a alegorických prací nenašly u čtenářů odezvu (příp. zůstaly nepochopeny), dnes můžeme směle prohlásit, že patří k vrcholům spisovatelovy tvorby.

Základní motivy v díle Karla Maye

Karl May byl bezpochyby skvělým vypravěčem, dokázal mistrně popisovat krajinu i zvyky národů (i když se při tom dopouštěl nepřesností) a do svých dialogů obratně vkládal cizojazyčná slova. Rozvíjel fantazii malých i velkých čtenářů, vyzýval k rasové snášenlivosti, mírovému řešení sporů a náboženské toleranci, nabádal k čestnému jednání, statečnosti, přátelství, obětavosti a odvaze, opakovaně se vyznával proti kolonialismu, otroctví a rasismu.

Přestože byl May obdařen nesmírnou mírou fantazie, nevyhnul se jisté schematičnosti: příběh obvykle začíná tím, že hrdina Old Shatterhand/Kara ben Nemsí se stane svědkem nebo přímo obětí nějakého hanebného zločinu. Společně se svými přáteli se rozhodne pachatele pronásledovat a předat spravedlnosti. Celé dny a noci putují pouští a prérií a hledají stopy. Mnohdy je některý z jeho přátel díky vlastní neuváženosti zajat a Old Shatterhand/Kara ben Nemsí má pak plné ruce práce, aby ho z nebezpečí vysvobodil. Hlavní hrdina často objeví zločince bezstarostně tábořící v lese, nenápadně se k nim připlíží a většinou má to štěstí, že jejich rozhovor vyslechne právě ve chvíli, kdy tito spřádají další plány. Old Shatterhand/Kara ben Nemsí se pokouší jejich nekalé úmysly překazit a organizuje protiakce. Zločinci jsou obvykle zajati, ale aby děj mohl běžet dále, podaří se jim uniknout a pronásledování začíná nanovo. Pokud byli protivníci ke zločinu svedeni, nastává zpravidla uzavření míru za čestných podmínek, pokud se zatížili těžkou vinou, pak většinou přicházejí o svůj život. Nikdy je však netrestá Old Shatterhand/Kara ben Nemsí - pachatelé umírají téměř vždy jen následkem vlastního selhání nebo nešťastnou náhodou. Protože lze často nadcházející událost předvídat, neokouzluje čtenáře ani tak napínavý děj, nýbrž je spíše fascinován spravedlivostí a statečností hrdinů, kteří jsou vystavováni stále novým nebezpečím a zkouškám schopností v dalekých exotických krajích.[2]

May skutečně nelhal, když tvrdil, že všechna dobrodružství sám prožil. Sice ne v Orientu či Americe, nýbrž doma v rodném Německu nebo v Čechách, ale mnozí arabští šejkové, američtí zálesáci, súdánští otrokáři či prérijní lupiči jsou kopiemi skutečných osob, které žily v Mayově blízkosti. Jako příklad nám může posloužit kniha V zemi Mahdího: Kara ben Nemsí se setkává s tureckým obchodníkem Murádem Násirem. Ten se ho pokouší získat pro své obchody a aby ho k sobě těsněji připoutal, nabízí mu ruku své sestry. Kara ben Nemsí ji ale odmítá a odhaluje, že Turek obchoduje s otroky... Kdo zná podrobněji Mayův život, rozpozná v Murádu Násirovi nakladatele Münchmeyera, který chtěl schopného redaktora oženit se svojí švagrovou Minnou Ey. Obchodem s otroky je pravděpodobně myšlen obchod s brakovou literaturou, kterou Münchmeyer vydával. Podobně zakódovaných zážitků najdeme v knihách Karla Maye celou řadu.

 

Poznámky:

[1] Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. Ardistan a Džinistan.
[2] Ch. HeermannDer Mann, der Old Shatterhand war, S. 210.

Použitá literatura:

  • HEERMANN, Christian. Der Mann, der Old Shatterhand war : eine Karl-May-Biographie. 1. Aufl. Berlin : Verl. der Nation, 1988. 413 S. ISBN 3-373-00258-3.
  • Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. [cit. 28.02. 2008]. Ardistan a Džinistan. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ardistan_a_D%C5%BEinistan.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 28. 5. 2008)