Mayovky na Internetu

Česká, německá a zahraniční nakladatelství

Historie vydávání mayovek v Česku je velmi bohatá a sahá až do roku 1888, kdy nakladatel Josef Richard Vilímek otiskl v časopise Naší mládeži román Syn lovce medvědův, tedy vůbec první český překlad díla Karla Maye. V době první světové války vydávání knih Karla Maye téměř ustalo. Příčnou byly jednak útoky proti spisovateli, jednak odklon čtenářů od německé literatury po vzniku Československé republiky v roce 1918. Práva i veškeré technické podklady pro tisk převedl Vilímek roku 1922 na kolegu Vojtěcha Šebu, který však s nimi nenaložil dobře a opustil Maye hořce zklamaný. Zásadně totiž nezmodernizoval stárnoucí jazyk překladů a neměl to správné nakladatelské nadšení. Nakonec byl rád, když od něj práva odkoupili pánové Toužimský a Moravec, jejichž knihy z 30. a 40. let se díky Burianovým ilustracím počítají k nejkrásnějším vydáním mayovek na světě.

Na vydávání mayovek se ovšem podíleli i jiní nakladatelé, protože se však jedná spíše o okrajové nakladatelské počiny a povětšinou i o neautorizované překlady, nebudeme se jimi příliš zabývat. Předně je tu vídeňský nakladatel Josef Rubinstein, který roku 1889 vydal pod názvem Tajemství Žebrákovo aneb Pronásledování kolem celé země barevně ilustrovaný kolportážní román Lesní růžička a pod názvem Mír a válka také zkrácenou verzi Hulánovy lásky. Tiskárna benediktinů rajhradských v Brně vydala v překladu Oskara Flögla romány Pouští (1898) a Divokým Kurdistánem (1899), pražský nakladatel Adolf Synek přispěl roku 1910 titulem Červenomodrý Methusalem, který přeložil Karel Eichner a ilustroval V. Šutta. Nakladatelství Anna Turinská vydalo roku 1919 v rámci edice "Po stopách" povídky Hamail, Zpívající voda a Slepý výstřel, všechny přeložil pod pseudonymem D. Jam pozdější nakladatel Jaroslav Moravec. Konečně je zde Jaroslav Šrámek a jeho Nakladatelství světové literatury, který roku 1930 vydal pod názvem Kníže bídy román Ztracený syn. Na titulním listě ovšem nenajdeme jméno Karl May, nýbrž poznámku "Podle anonymních pramenů upravil E. Walles". Že se jedná o případ pravého pirátského tisku dokládá i skutečnost, že nakladatel změnil jména hlavních postav a umístil děj do Rumunska.

Po druhé světové válce a po únorovém převratu 1948 nastal útlum ve vydávání mayovek. Mayovy knihy postupně zmizely z českého knižního trhu a kolem spisovatele nastalo hluboké mlčení. Zbylé zásoby knih byly v roce 1950 dle rozhodnutí tehdejšího ministerstva informací a kultury odvezeny do stoupy a sešrotovány jako nežádoucí brak. Teprve po krátké diskuzi okolo Karla Maye a kolem dobrodružné literatury vůbec začalo tehdejší Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK) opět vydávat mayovky a to v nákladech ještě vyšších než kdykoliv předtím. V souvislosti s filmovými adaptacemi podle románů Karla Maye se u nás v 60. letech rozpoutala doslova mayománie. Kromě Státního nakladatelství dětské knihy, později přejmenovaného na Albatros, se vydávání mayovek ujalo také nakladatelství Olympia, vydávající knihy Karla Maye ve velice hezké úpravě a s dobrou úrovní překladů. Po roce 1989, po uvolnění cenzury, se vydávání mayovek zmocnila celá řada nových nakladatelství, která cítila dobrý obchod. Nejvýznamnější úlohu hraje brněnské nakladatelství Návrat, plánující vydat úplné Mayovo dílo s originálními, tedy spisovatelem autorizovanými texty. Oblíbeného autora se dále zmocnily českotěšínská firma Gabi či plzeňský Laser. K vydávání mayovek se vrátilo i obnovené nakladatelství Toužimský & Moravec. Zmiňme také ojedinělé snahy pražského Kentauru, plzeňského Persea, olomoucké Votobie a mnoha dalších nakladatelství, vydávajících mayovky v nevkusné úpravě se silně přepracovanými texty.

» Mayovky v československém komiksu

 
 Česká nakladatelství do r. 1948 Česká nakladatelství po r. 1948
Josef Richard VilímekJosef Richard Vilímek
Mayovky ilustrované V. Černým a J. Ulrichem vydával na přelomu 19. a 20. století.
Albatros SNDK/Albatros
Proslulá edice KOD a tzv. Bílá řada z 60. a 70. let s ilustracemi Z. Buriana.
Alois Hynek Alois Hynek
Mayovky s ilustracemi Věnceslava Černého vydával na počátku 20. století.
Olympia Olympia
Knihy ze 70. a 80. let jsou ceněny pro dobrou úroveň překladů a ilustrace G. Kruma.
Vojtěch ŠebaVojtěch Šeba
Mayovky vydával ve 20. letech 20. století. Příliš zkracoval texty a odbýval překlady.
Návrat Návrat
Současné brněnské nakladatelství plánující vydat souborné dílo s původními texty.
Toužimský a MoravecToužimský a Moravec
Vydání z 30. a 40. let s ilustracemi Z. Buriana se počítají k nejkrásnějším na světě.
Gabi Gabi
Mayovky z 90. let se vyznačují nejednotnou úpravou a nehezkými ilustracemi.
Ostatní nakladatelství do roku 1948 Ostatní nakladatelství do r. 1948
Méně významní nakladatelé (Rubinstein, Anna Turinská, Adolf Synek aj.).
Laser Laser
Plzeňské nakladatelství vydávající mayovky v 90. letech 20. století.
Mayovky vydané v USA Mayovky vydané v USA
Na počátku 20. století vyšlo v USA několik příběhů pro české přistěhovalce.
Ostatní nakladatelství po roce 1948 Ostatní nakladatelství po r. 1948
Méně významní nakladatelé (Kentaur, Hanácké nakladatelství, Levné knihy aj.).
 Německá nakladatelství do r. 1912 Německá nakladatelství po r. 1912
Heinrich Gotthold Münchmeyer Heinrich Gotthold Münchmeyer
V 80. letech 19. století vydával Mayovy nechvalně proslulé kolportážní romány.
Karl-May-Verlag Karl-May-Verlag
Známé bamberské nakladatelství, které proslulo četnými zásahy do originálních textů.
Union Deutsche VerlagsgesellschaftUnion Deutsche Verlagsgesellschaft
Červené svazky Unionu z 80. let 19. století patří k cenným sběratelským kouskům.
Současná německá nakladatelství Současná německá nakladatelství
Výběr nejvýznamnějších současných německých nakladatelství.
Friedrich Ernst FehsenfeldFriedrich Ernst Fehsenfeld
Nejvýznamnější nakladatel K. Maye vydával jeho příběhy v 90. letech 19. století.
Zahraniční nakladatelství Zahraniční nakladatelství
Článek přiblížuje historii vydávání mayovek ve vybraných zemích.

 

Použitá literatura:

  • JORDÁN, Karel. Muž zvaný Old Shatterhand : Karel May - osudy, knihy a hrdinové. Praha : Toužimský a Moravec, 1997. 167 s. ISBN 80-85773-79-1.
  • KROUPOVÁ, Michaela. Karl May : jeho život a dílo. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Barbora Koneszová. Opava, 2008. 76 s. , 15 s. příl. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.
  • MORAVEC, Jaroslav. Pražský případ doktora Maye : banální kapitola z nakladatelských dějin. Praha : Toužimský & Moravec, 2006. 148 s. ISBN 80-7264-080-1.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 16. 7. 2008)