Mayovky na Internetu

Růže ze Sokny

Die Rose von Sokna (1878)

Vyprávění vyšlo poprvé v roce 1878 v časopise Deutsche Gewerbeschau. V roce 1881 se s úpravami objevilo ve vídeňském časopise Die Heimat, a sice pod titulem Ein Wüstenraub. Tato verze se pak dostala do 71. svazku sebraných spisů (Old Firehand). Česky pravděpodobně nikdy nevyšlo.

May příběh dvakrát využil při další tvorbě: v kombinaci s Gum vznikl příběh Mezi škrtiči a  rozšířením vznikl příběh Osvobození.

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, vytvořeno 14. 1. 2018)