Mayovky na Internetu

Cesta za štěstím

Der Weg zum Glück (1886-1888)

Rok
Vazba
Poznámky
1886-1888
 

H. G. Münchmeyer - Původní sešitové vydání, vycházející od července 1886 do září 1888, čítající 109 částí celkem o 2616 stranách [1].

1997-2002
Druhý svazek vydání románu v rámci souborného vydání díla Karla Maye nakladatelství Návrat. | Il.Libor Balák

Návrat - Podle původního vydání od Münchmeyera, dvanáct svazků s pořadovými čísly 5 až 16.

Poslední z Mayových kolportážních románů, dal by se zařadit mezi tzv. červenou knihovnu, plno kladných hrdinů a hrdinek dojde ke štěstí pod taktovkou kořenáře Seppa a bavorského krále Ludwiga II. Obsahuje řadu dobrodružných scén, ale i řadu milostných scén, které ve své době mohly budit pohoršení. Kladní hrdinové jsou vesměs nepravděpodobné postavy ve stylu geniálně nadaný skrytý umělec, živořící na hranici bídy, než jej na výsluní vytáhne osoba krále Ludwiga (za vydatné pomoci Seppa). Děj je velmi rozsáhlý a osudy postav se velmi proplétají.

Román začal May psát krátce po smrti krále Ludwiga (1886) pod svým pravým jménem (oproti některým dalším kolportážním románům). Dobrodružné situace jsou pěkně variabilní (pašeráci, nepolapitelný zločinec, obchodník s bílým masem...), na druhou stranu milostná tokání jednotlivých postav působí repetitivně a kvůli délce rozprav i únavně. Ostatně dlouhé rozhovory jsou výraznou známkou tohoto románu a díky krátkým větám stránky rychle ubíhají. Rozhodně to není nejlepší mayovka, ale díky některým scénám stojí za přečtení.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Na začátku románu se nacházíme v bavorských Alpách a seznamujeme se s kořenářem Seppem, pastýřkou Leni a pytlákem Antonem. Objeví se bavorský král Ludwig II. a náhodou zjistí, že je Leni nadaná zpěvačka. Anton chce odpykat své pytláctví, aby mohl být s Leni. Leni u krále dosáhne Antonova osvobození za cenu, že se půjde učit zpěvu. Antonovi se to nelíbí a ve zlém se rozcházejí.

Děj se přesouvá do údolního mlýna, kde je chromý mlynář, řídící své čeledíny a děvečky bičem. Nejhůře se má sirotek zvaný Hastroš, kterého má ráda mlynářova dcera Paula. V místních lázních se ubytuje král, doprovod mu dělá Richard Wagner. Sepp a Hastroš získají od mlynáře lstí doklady o Hastrošově původu. Z Hastroše se vyklube zázračný houslista a skladatel. Ve městě se koná koncert, na kterém vystupuje Leni. Hastrošovi se podaří dostat ke hře a zaujme krále, takže je mu nabídnuto studium na konzervatoři. Anton se též ukáže býti zpěvákem a jde se učit do Rakouska.

V nedalekém Hohenwaldu se objevuje nový učitel Max Walther. Max společně se Seppem odhalí temnou minulost místního rychtáře, stříbrného sedláka. Postupně odkryjí jeho vztah s údolním mlynářem, oba jsou zatčeni a zavřeni. Maxovi se líbí dcera stříbrného sedláka Martha, ale Martha prchá pryč jsouc zahanbena otcovými zločiny. Objeví se král a zjistí, že Max je talentovaný básník, a též objeví chlapce Johanna, který má nadání k malbě. Hastroš je dle dokladů odhalen jako ztracený baron Curty von Gulijan, což na smrtelné posteli potvrdí i stříbrný sedlák.

Na zámku Steinegg žije Milda von Alberg, přátelí se s vdovou Holbergovou. Sepp se s nimi seznámí a podle různých indícií zjistí, že baron von Alberg, otec Mildy, je zrádcovským svůdcem, se kterým má Holbergová nemanželského syna. Syn se ztratil, ale Sepp má dosti informací, aby usoudil, že Max Walther je tento syn a přivede jej k nevlastní sestře a k matce. Baron von Alberg odmítá uznat Maxe za svého syna. Milda je svým otcem znechucena. Milda se seznámí s mladým stavitelem Rudolfem Sandauem a nabídne mu práci na zámku.

Na české straně hranice je statek sedláka Keryho. Jeho velmi schopný čeledín Ludwig Held je zakoukaný do sedlákovy dcery Gizely. Ludwig odhalí, že je Kery pašerákem společně s otcem a synem Oseků. Oba Osekové drží Keryho v hrsti, neboť jej obehráli o peníze a mají od něj směnky na paš. Ludwig však směnky získá, připraví past na Oseky a dosáhne toho, že na Keryho nepadne stín podezření. Kery je vděčný, nechává zločinnosti a dává Ludwigovi Gizelu za ženu. Ludwigovi se též s pomocí Seppa podaří zabránit vraždě krále.

Postupně vyplouvají na povrch další zločiny barona von Alberg. Jeho již mrtvá žena měla sestru, která měla zdědit mnoho peněz. Její muž von Sandau však byl Albergovým přispěním křivě odsouzen a zostuzen, takže dědictví nakonec připadlo Albergově ženě. Dozvídá se to mladý Sandau, který neví, co má dělat, neboť nechce připravit o štěstí Mildu, kterou miluje. Seppovi se podaří získat další důkazy, Alberg vše přiznává. Milda mu dává trochu peněz a vyhání jej do Ameriky.

Děj se přesouvá na korunní dvůr slepého sedláka. Má krásnou ženu Kateřinu a šikovného čeledína Frice, kterého má rád jako vlastního syna. V okolí řádí zločinec zvaný Samiel. Fric se Seppem postupně zjišťují řadu věcí. Fric je totiž skutečně synem sedláka. Kateřina se postarala o jeho zmizení a též se ukazuje, že je Kateřina zločincem Samielem.

Ve Vídni nalézáme pokleslého zpěváka Criquoliniho, alias Antona, ve společnosti ještě pokleslejšího barona Stubbenaua, falešného hráče a zloděje. Anton zapomněl na své rodiče, ač sám bohatý, nic jim neposílá, místo něj se o ně stará Leni. Leni ve Vídni nalezne jak Antona, se kterým se opět pohádá, tak též stříbrnou Marthu. S tou se spřátelí. Na večírku u barona von Hambergera se Leni seznámí s hrabětem Senfenbergem a zamiluje se do něj. Objevuje se též Hastroš, kterého chce okrást Stubbenau o doklady jeho původu. Sepp však Stubbenaua odhalí jako zločince, v jeho bytě mimo jiné policie najde poznámky ohledně obchodu s dívkami.

Další děj probíhá v Terstu, kde nacházíme Maxe a Johanna. Náhodou navštíví antikvariát žida Barucha a zahlédnou trýzněnou dívku. Rozhodnou se ji osvobodit a společně se Seppem se dostávají na stopu unesených dívek. Naleznou zde i Paulu z údolního mlýna. Většina hrdinů románu se pak sjíždí v Bavorsku. U příležitosti otevření divadla, které navrhl Rudolf Sandau, má být hrána hra Maxe Walthera s hudbou od Hastroše a kulisami od Johanna. Zpívat mají mimo jiné Anton a Leni. Anton konečně dostává rozum a usmiřuje se s Leni a přeje jí štěstí s hrabětem Senfenbergem.

Poslední část rommánu se odehrává nedaleko zámku Berg. Zestárlý Sepp informuje zde bydlícího Johanna o tom, že král byl zbaven svéprávnosti. Sepp je velmi nemocný, tak Johann svolává nejbližší přátele. V noci Sepp umírá a krátce na to se pozůstalí dozvídají o smrti krále Ludwiga II.

Poznámky:

[1] Weg zum Glück

Použitá literatura:

(bel)