Mayovky na Internetu

Nakladatelství Návrat

Brněnské nakladatelství založil v roce 1991 Radomír Suchánek, sběratel předválečných vydání detektivek, westernů a rodokapsů. Publikuje překlady novodobé sci-fi a fantasy a nové tituly z oblasti dobrodružné literatury (M. Brand, Z. Gray, K. May, R. Kraft a jiní). V luxusním vydání zde vychází reprinty románů Julese Verna z nakladatelství J.R. Vilímka. Nakladatelství vydává ročně okolo deseti titulů.

Dobrodružství z celého světa

Mezi sběrateli je tato edice známá jako "Malá řada". Zahrnuje celkem 47 svazků vydaných v nakladatelství Návrat od roku 1993 do současnosti. Svazky malého formátu jsou vázané do bílých, barevnou ilustrací opatřených laminovaných desek a neobsahují ilustrace (výjimku tvoří pouze cyklus Vinnetou, ilustrovaný Zdeňkem Burianem). Překlady zhotovili Petr Dorňák a Vladimír Šunda, v některých případech převzali překlady ze starých předválečných vydání mayovek a jazykově je upravili.

Vazba knihy z edice Dobrodružství z celého světa. | Foto: Michaela Kroupová.

Kolportážní cyklus Třemi díly světa: Derviš (1993), Královna pouště (1993), Růže pralesa (1993), Údolí smrti (1993), Lovec sobolů (1993) • Smrtící prach (1993) • Románový cyklus Vinnetou: Indiánské léto (1993), Rudý gentleman (1993), Na válečné stezce (1994), Do věčných lovišť (1994), Vinnetouův odkaz (1994) • Kolportážní cyklus Tajemství starého rodu: Rosita de Rodriganda (1994), Černý oheň Cortejů (1994), V osidlech temných intrik (1994), Klikaté stezky vášní (1994), Pouta víry a beznaděje (1994), Žhavé slunce Mexika I-II (oba 1994), Zákon bohyně Nemesis (1994) • V dračí propasti (1995) • Kolportážní cyklus Ztracený syn: Muž mnoha tváří (1995), Oběť zhýralce (1995), Odvážná loupež (1995), Láska a přátelství (1996), Úklady dobra a zla (1996), Do nitra lidské duše (1996), Konec padlých andělů (1996), Střet bez předsudků (1997), Stržené masky zločinu (1997), Kola božích mlýnů (1997), Ze tmy do světla (1998), Škrcení hadí hlavy (1998), Odměna podle práva (1999), Osudové křižovatky (1999), Všem vyšlo slunce (1999) • Černý myslivec (1995) • Dukátový dvůr (1995) • Samuel (1997) • Růže z Ernstthalu (1997) • Vanda (1998) • Ve stínu palem (1998) • Kristus nebo Mohamed (1998) • Leopold von Dessau (1999) • Válečná pokladna (2000) • Quimbo (2000) • Baron Trenck (2000) • Pomsta otroků (2002).

Souborné vydání románů Karla Maye

Vazba knihy z edice Souborné vydání románů Karla Maye. | Foto: Michaela Kroupová.

Mezi sběrateli je tato edice známá jako "Velká řada". Prozatím zahrnuje 82 svazků a další nadále vycházejí. Návrat pojal ambiciosní plán vydat ucelené dílo autora v luxusní úpravě a s původními, tedy nezkrácenými verzemi románů. Knihy formátu 14,5 x 21 cm jsou vázány do tmavomodrého plátna, jsou opatřeny barevnou obálkou, množstvím perových ilustrací a křídovými barevnými dvoustranami. Většinu ilustrací zhotovili malíři Josef Pospíchal a Libor Balák, ovšem nejkrásnější a nejkvalitnější ilustrace pocházejí od Miroslava Pospíšila, milovníka Karla Maye a ctitele Zdeňka Buriana. Velkou nevýhodou tohoto souborného vydání je dělení do mnoha svazků (např. původně čtyřdílný román V říši stříbrného lva vyšel u Návratu v sedmi svazcích) - pořízení kompletního díla vyjde tudíž velmi draho. Překlady většinou vycházejí ze starých předválečných vydání a bohužel musíme konstatovat, že Návrat poněkud zanedbává jazykovou úpravu. Staré překlady jsou pro dnešní čtenáře těžko čitelné, obsahují spoustu překlepů a gramatických chyb. Přes výše uvedené nedostatky jsou mayovky z Návratu velmi vyhledávaným sběratelským artiklem.

Červenomodrý Metuzalém (1994) • Žezlo a kladivo I-II (1995) • Satan a Jidáš I-V (1995-1997) • Petrolejový princ I-II (1995) • Duch Llana Estacada (1995) • V říši stříbrného lva I-VII (1996-1998) • Ostrov šperků I-II (1996) • Karavana otroků I-II (1996) • Černý mustang (1996) • Vinnetou, rudý gentleman I-VII (1997-1999) • Syn lovce medvědů (1997) • Cesta za štěstím I-XII (1997-2002) • Ardistan a Džinistan I-III (1998-1999) • Poslední cesty obou Quitzowů I-II (1999) • Zajati na moři (1999) • Na věčnosti I-III (2000-2001) • Třemi díly světa I-XII (2000-2005) • Máhdí I-VI (2002-2003) • Ztracený syn I-VI (2004-2006) • Poklad ve Stříbrném jezeře I-II (2005) • Old Surehand I-IV (2006-2007).

 

Použitá literatura:

  • HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. 378 s. ISBN 80-7277-165-3.
  • KROUPOVÁ, Michaela. Karl May : jeho život a dílo. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Barbora Koneszová. Opava, 2008. 76 s. , 15 s. příl. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.
  • Národní knihovna České republiky. Česká národní bibliografie [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, c2004 [cit. 19.03. 2008]. Dostupný z: http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 12.8. 2008)