Mayovky na Internetu

Lawrence z Arábie

Badatel a cestovatel

T. E. Lawrence
T. E. Lawrence | Lowell Thomas

Slavný Thomas Edward Lawrence, který se významně účastnil arabského povstání proti Osmanské říši během první světové války, se narodil 16. srpna 1888 ve Walesu jako nemanželský syn sira Thomase Chapmana a guvernantky Sarah Junnerové, kteří se vydávali za pana a paní Lawrencovi. Usadili se v Oxfordu, kde T.E. Lawrence studoval na Jesus College Oxfordské university.

V zemích Orientu se nejprve vyskytoval jako archeolog a badatel. Už v roce 1909 vyrazil sám s batohem a fotoaparátem a pěšky procestoval Palestinu a Sýrii, kde mapoval křižácké hrady. Ušel kolem tisíce mil, byl okraden, stříleli po něm, ale také se seznamoval s místními národy a cvičil svou francouzštinu a arabštinu. Výsledkem byla úspěšná bakalářská práce. Dostal nabídku se do Orientu vrátit a účastnil se vykopávek v Karchemiši a vydal se i na jiná místa.

Arabské povstání

Po vypuknutí 1. světové války vstoupil do armády, pohyboval se v arabském prostředí jako člen rozvědky a v roce 1916 se stal styčným důstojníkem pro arabské povstalce. Lawrence se spojil s Fajsálem, synem meckého šarífa Husajna. Společně dovedli arabské povstalce až do Damašku, kde se Lawrence účastnil založení provizorní vlády v čele s Fajsálem.

Jak se lze dočíst v jeho knize Sedm sloupů moudrosti, spolupracoval i s kmenem Rwalů, jehož čestným šajchem byl Alois Musil. Bohužel stáli oba muži na opačných stranách konfliktu a Musil se vyjadřoval o Lawrencovi spíše negativně.

Po válce

Lawrence se v roce 1918 seznámil se spisovatelem Lowellem Thomasem, který později vydal knihu With Lawrence in Arabia a i jinak se zasloužil o Lawrencovu slávu. Lawrence se přidal k Royal Air Force, chvíli byl u Royal Tank Corps a ze služby odešel v roce 1935.

Lawrencovi se stala osudná jeho láska k motocyklům. 13. května 1935 se pokusil vyhnout dvěma chlapcům na jízdních kolech, ztratil kontrolu nad motocyklem a přeletěl přes řidítka. Skonal 19. května. Jedním z lékařů, kteří o něj pečovali, byl neurochirurg Hugh Cairns, který se poté věnoval studiu nehod motocyklistů. Jeho výzkum vedl k používání helem.

Lawrence z Arábie a Kara ben Nemsí

Jeho nejznámější publikací je kniha Seven Pillars of Wisdom (1926, česky Sedm sloupů moudrosti), resp. její zkrácená verze Revolt in the Desert (1927, česky Bouře nad Asií). Popisuje v ní své zážitky z Arabského povstání. Karu ben Nemsího připomínal Lawrence tím, že uměl dobře arabsky a odíval se jako beduíni. Stál na jejich straně a byl znechucen tím, jak se po válce Britové a Francouzi k Arabům chovali.

Pro mayology jsou zajímavé některé momenty z Lawrencovy knihy (strany dle vydání z r. 1932). Slavná zvířata (velbloudice) zde mají jména. Arabové putují od studny ke studni. Lawrence zmiňuje mazání stop (str. 165), plavání vodovodem do Medíny a zpět (str. 226). Na straně 320 sám poznamenává, že popisuje akci jak z dobrodružných příběhů (ukryjí se v pokoji a zajmou důstojníky jednoho po druhém). Zmiňuje Šammáry, Atejby, popisuje cosi jako "fantazii" při přivítání (str. 116, 192) a v Damašku organizuje vládu podobně jako nějaký Mayův hrdina (str. 365). Píše i o vycvičeném sluchu (str. 320).

Použitá literatura:

  • LAWRENCE, T. E. Bouře nad Asií. Praha: Orbis, 1932.
  • JORDÁN, Karel. Dobrodružství jménem Orient. 1. vyd. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1946-4.
  • T. E. Lawrence - Wikipedia. [online]. [cit. 4. 2. 2023]. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence

(Ondřej Majerčík - vytvořeno 4. 2. 2023)