Mayovky na Internetu

České vývěskové fotografie

Vývěskové fotografie, neboli fotosky, jsou sady barevných nebo černobílých fotografií, které se dodnes používají v kinech pro reklamní účely jako upoutávka na nový film. V bývalém Československu se k mayovkám používaly lesklé černobílé fotosky, které se vyvolávaly klasickým fotografickým postupem. Jejich velikost byla zhruba 26x20 cm. V každém kraji se nacházel min. jeden sklad reklamy, kam byly dodávány materiály sloužící k propagaci filmu. Na jednom skladě se nacházelo zhruba 5 až 10 sad fotosek, které pak byly rozesílány místním kinům. Jedna sada fotosek pro premiérové představení mayovek obsahovala 10-15 kusů fotografií (jsou i výjimky). Fotosky nebyly nijak číslované, uspořádání je tedy pouze věcí sběratele.

Většina filmů promítaných v bývalé ČSSR byla propagována prostřednictvím fotosek s charakteristickým bílým proužkem s logem Ústřední půjčovny filmů, jako tomu je např. u Pokladu na Stříbrném jezeře (obr. vlevo). K některým mayovkám měla ÚPF k dispozici pouze originální německé barevné fotosky s bublinou (obr. uprostřed). V Praze existoval podnik, který z těchto fotosek vyráběl pro československá kina lesklé černobílé fotosky. Původní německý název v bublině byl překryt kouskem papíru čtvercového nebo obdélníkového tvaru, opatřeným údaji v českém, příp. slovenském jazyce. V této podobě se potom fotosky dostávaly do skladů reklamy po celé republice a následně do místních kin (obr. vpravo).

Srovnání německé a české fotosky

Spolu s oficiálními československými fotoskami dostávaly některé sklady reklamy také originální německé fotosky, a to k filmům Vinnetou 1. a 2. díl a Old Shatterhand (německé fotosky k ostatním mayovkám zůstaly v pražské Ústřední půjčovně filmů na Národní 28 a používalo je protekčně pouze kino Alfa na Václavském náměstí). Tyto barevné fotosky s německým popiskem (obr. vlevo) se však v československém prostředí používaly jen výjimečně. Častěji byl tento propagační materiál zasílán z NSR bez předtištěného německého textu a v této podobě ho také většina našich kin využívala. Našli se ovšem i výtvarně nadaní pracovníci, kteří z vlastní iniciativy dopisovali do bublin český, příp. slovenský text (obr. uprostřed). Raritou je potom dotisk českého textu (obr. vpravo), který se používal zřejmě jen v Praze. Ostatní města využívala zmiňované fotosky s prázdnými bublinami.

Srovnání německé a české fotosky

Kromě klasických fotosek vycházely k některým filmům ve velmi omezeném nákladu také velké matné fotosky formátu A3. Jednalo se např. o fotosky k premiéře filmů Poklad na Stříbrném jezeře (15 ks), Vinnetou (15 ks), Vinnetou 2. díl (15 ks) či Poklad Aztéků (10 ks). K obnovené premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře vyšlo také 10 fotosek formátu A2. Pro Filmový festival pracujících byly dokonce připraveny fotografie o délce až 3 metry, které se lepily na panely s reklamou. Proužek s názvem filmu už tyto fotografie neměly. Mimoto vycházely ke každému filmu tzv. tiskovky (Pressfoto). Jednalo se o lesklé černobílé fotografie rozměru 18 x 13 cm, tištěné na měkčím papíru. Kvalita zpracování byla vyšší než u klasických fotosek, ale chyběl tradiční bílý proužek s názvem filmu a logem ÚPF. Pokud měla fotoska místo proužku s názvem čtverec (např. Vinnetou 1. díl), zůstal tento zachován i u tiskovek.


V šedesátých letech se v československých kinech promítalo pouze šest mayovek:

 • Poklad na Stříbrném jezeře - od 22. května 1964
 • Vinnetou 1. díl - od 5. března 1965
 • Vinnetou 2. díl - od května 1965
 • Old Shatterhand - od 20. srpna 1965
 • Vinnetou 3. díl - od 21. dubna 1967
 • Poklad Inků - od 15. prosince 1967

Ve druhé polovině sedmdesátých a počátkem osmdesátých let přišlo do československých kin dalších šest snímků:

 • Mezi Supy - od června 1976
 • Poklad Aztéků - od června 1977 (na 28. ročníku Filmového festivalu pracujících)
 • Pyramida boha Slunce - od března 1978
 • Divokým Kurdistánem - od května 1980
 • V říši stříbrného lva - od června 1980
 • Žut - od července 1980
Ke všem titulům byl dodán propagační materiál - plakáty, fotosky, diapozitivy a ukázky. Ostatní filmy jako Old Surehand, Old Firehand, Vinnetou a míšenka Apanači, Petrolejový princ a Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti nebyly v československých kinech promítány a neexistuje k nim tedy reklamní materiál.

Na základě velkého diváckého ohlasu rozhodlo vedení Československého filmu o novém zakoupení práv na základní čtveřici nejúspěšnějších mayovek (jedná se o tzv. obnovené premiéry). K nim se přidal ještě Poklad Inků, který měl neomezený monopol na promítání. V letních měsících roku 1984 byl na 34. ročníku Filmového festivalu pracujících promítán Poklad na Stříbrném jezeře. V prosinci 1984 přišel do kin neméně úspěšný Vinnetou, počátkem roku 1985 následoval Vinnetou - Rudý gentleman, po něm Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků. K filmům byl vyroben i nový propagační materiál, plakáty, diapozitivy a fotosky. Fotosky z této doby se od premiérových liší zejména počtem kusů a informačním proužkem. Také kvalita zpracování byla nižší.


Oficiální sady československých fotosek

Poklad na Stříbrném jezeře

 • 1964 - 15 fotosek; informační proužek obsahuje logo Ústřední půjčovny filmů (ÚPF), název filmu, zemi původu, jméno režiséra a reklamní slogan Dobrodružný film podle stejnojmenného románu Karla Maye. Motivy jsou téměř shodné s německými Aushangfotos.
 • 1984 - 18 fotosek; informační proužek obsahuje logo firmy ÚPF, název filmu a zemi původu.
 • 1984 - 12 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo Slovenské požičovny filmov (SPF), název filmu a zemi původu.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra / Obnovená premiéra / Slovenské vydání / Firemní loga


Vinnetou 1. díl

 • 1965 - 15 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu, zemi původu, jméno režiséra a reklamní slogan První část slavné románové předlohy Karla Maye.
 • 1984 - 10 fotosek; informační proužek obsahuje logo firmy ÚPF, název filmu a zemi původu. Motivy dvou fotosek pocházejí z Pokladu na Stříbrném jezeře a Rudého gentlemana.
 • 1984 - 10 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo firmy SPF, název filmu a zemi původu. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra / Obnovená premiéra


Vinnetou 2. díl

 • 1965 - 15 fotosek; informační proužek obsahuje logo firmy ÚPF, název filmu, jméno režiséra a text Druhá část slavné románové předlohy Karla Maye.
 • 1985 - 8 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu a zemi původu.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra / Obnovená premiéra


Old Shatterhand

 • 1965 - 15 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu, zemi původu, jméno režiséra a text Na motivy románu Karla Maye..

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Vinnetou 3. díl

 • 1967 - 15 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu, zemi původu, jméno režiséra a reklamní slogan Třetí část slavné románové předlohy Karla Maye.
 • 1985 - 8 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos (2 fotosky jsou oproti AHF předělané na šířku). Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu a zemi původu.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra / Obnovená premiéra


Poklad Inků

 • 1967 - 23 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je bílý čtverec, který obsahuje název filmu, země původu (s chybně uvedeným Rakouskem) a jméno režiséra (s pravopisnou chybou). Je možné, že existuje 25 fotosek.
 • 1985 - 9 fotosek; motivy jsou stejné jako u premiérových fotek. Původní čtverec s chybnými údaji byl překryt obdélníkem s názvem filmu a zeměmi původu. S největší pravděpodobností existuje 10 fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra / Obnovená premiéra


Mezi Supy

 • 1976 - 10 fotosek; motivy jsou převzaty z německých Aushangfotos. Tam, kde se původně nacházela bublina s německým textem, je nyní bílý čtverec, který obsahuje název filmu (s pravopisnou chybou) a zemi původu.
 • 1976 - 10 fotosek (slovenská verze); motivy jsou stejné jako u českých fotosek. Údaj v názvu filmu obsahuje stejnou pravopisnou chybu - malé "S".

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Poklad Aztéků

 • 1978 - 10 fotosek; informační proužek obsahuje logo ÚPF, název filmu a zemi původu. Poslední fotografie je původně z Pyramidy boha Slunce.
 • 1978 - 10 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo SPF, název filmu a zemi původu. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Pyramida boha Slunce

 • 1978 - 10 fotosek; informační proužek obsahuje logo ÚPF, název filmu a zemi původu.
 • 1978 - 10 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo SPF, název filmu a zemi původu. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Divokým Kurdistánem

 • 1980 - 10 fotosek; informační proužek obsahuje logo ÚPF, název filmu, země původu, jméno režiséra a hlavních protagonistů a reklamní slogan Dobrodružný příběh z arabských pouští. Film natočený podle literární předlohy Karla Maye. Poslední dva motivy pocházejí z filmu V říši stříbrného lva.
 • 1980 - 10 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo SPF, název filmu, země původu, jméno režiséra a hlavních protagonistů a reklamní slogan Dobrodružný príbeh z arabských púští. Film nakrútený podla literárnej predlohy Karla Maya. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


V říši stříbrného lva

 • 1980 - 10 fotosek; informační proužek obsahuje logo ÚPF, název filmu, zemi původu, jméno režiséra a hlavních protagonistů a reklamní slogan Další dobrodružství románových hrdinů Karla Maye. Poslední čtyři motivy pocházejí z filmu Divokým Kurdistánem.
 • 1980 - 10 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo SPF, název filmu, zemi původu, jméno režiséra a hlavních protagonistů a reklamní slogan Ďalšie dobrodružstvá románových hrdinov Karla Maya. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Žut

 • 1980 - 16 fotosek; informační proužek obsahuje logo ÚPF, název filmu a zemi původu. Všechny záběry jsou zrcadlově převrácené a velice nekvalitní zploštělý obraz byl zřejmě dělán z políček širokoúhlého filmu.
 • 1980 - 16 fotosek (slovenská verze); informační proužek obsahuje logo SPF, název filmu (Schut) a zemi původu. Motivy jsou stejné jako u českých fotosek.

Zobrazení náhledů s motivy fotosek: Premiéra


Autor článku - Zatinka. Za vydatnou odbornou spolupráci děkuji panu Stanislavu Novákovi z Liberce. Za zapůjčení materiálů děkuji Janu Policerovi. Vytvořeno dne 15.9. 2011.