Mayovky na Internetu

Karl-May-Verlag Bamberg

Historie nakladatelství

Euchar Albrecht Schmid.
Euchar Albrecht Schmid.

U zrodu nakladatelství stál mladý právník Dr. Euchar Albrecht Schmid (1884-1951). S Karlem Mayem navázal nejprve písemný kontakt, později se scházeli také osobně. Při jednom z rozhovorů v roce 1911 projevil spisovatel přání, aby se Dr. Schmid stal jeho nakladatelem. Známá štvanice na Karla Maye byla v plném proudu, znatelně poklesl počet jeho prodaných knih a jediným východiskem ze svízelné situace se zdála být změna nakladatele. Mayův dosavadní nakladatel Friedrich Ernst Fehsenfeld už neměl prostředky na to, aby znovu oživil Mayovu ztracenou popularitu, a proto se snažil o prodej nakladatelských práv a výrobních podkladů jiné firmě.

Joachim Schmid.
Joachim Schmid.

Krátce po smrti svého manžela si Klára Mayová vzpomněla na přání svého chotě a navázala kontakt s Dr. Schmidem, aby s ním projednala, zda a v jaké formě by se mohl ujmout díla jejího muže. Dne 1. července 1913 bylo v Radebeulu založeno nakladatelství nesoucí název Stiftungs-Verlag Fehsenfeld & Co. Společníky firmy se stali nakladatel Friedrich Ernst Fehsenfeld, vdova po Karlu Mayovi Klára a právník Euchar Albrecht Schmid, který se stal výhradním jednatelem firmy. Dne 1. ledna 1915 musela být společnost na příkaz ministerstva kultury přejmenována na Karl May Verlag Fehsenfeld & Co. Důležitým úkolem bylo nabytí všech práv na dílo Karla Maye, především na kolportážní romány vydané u H.G. Münchmeyera a příběhy pro mládež, která vlastnila firma Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Dne 2. května 1921 se Dr. Schmid oženil se svou spolupracovnicí Katharinou Barthel. Z manželství pocházejí synové Joachim (1921-2003), Wolfgang (1924-1945), Lothar (*1928) a Roland (1930-1990).

Po druhé světové válce byla východní část Německa, kde sídlilo i nakladatelství Karl-May-Verlag, okupována sovětskými vojsky. Karl May se stal nežádoucí osobou a veškeré pokusy nakladatelství získat od úřadů povolení k výrobě byly marné.

Roland Schmid.
Roland Schmid.
Proto byly postupně podnikány kroky k přestěhování činnosti nakladatelství do Spolkové republiky Německo, nejprve ve formě obchodního zastoupení v Bambergu, rodného města E.A. Schmida. Firmám Globus Verlagsgesellschaft (Hamburg), Bayerische Verlagsanstalt (Bamberg), Keysersche Verlagsbuchhandlung (Heidelberg) a rakouskému nakladatelství Carl Ueberreuter (Vídeň) byla udělena licence k vydávání Mayových románů. Tyto firmy vydaly pod společným názvem "Karl-May-Bücherei" téměř všechny svazky z edice "Karl May's gesammelte Werke".

Lothar a Bernhard Schmid.
Lothar a Bernhard Schmid.

Dne 1. ledna 1950 založil Joachim Schmid, jeden ze synů E.A. Schmida, nakladatelství Joachim Schmid (Bamberg), které od radebeulského Karl-May-Verlag obdrželo všechna práva na Mayovo dílo. Z této firmy pak 1. ledna 1952 vzešlo nakladatelství Ustad-Verlag Gebr. Schmid (Bamberg), které po vypršení zmíněných licenčních smluv roku 1955 započalo s tiskem souborného díla Karla Maye. Roku 1960 splynul Karl-May-Verlag se sesterskou firmou Ustad a vzniklo tak nakladatelství Karl-May-Verlag Joachim Schmid & Co., které vedli synové E.A. Schmida Joachim (1921-2003), Lothar (*1928) a Roland (1930-1990). Po smrti Rolanda a odstoupení Joachima se stal jediným vlastníkem nakladatelství Lothar. V roce 1993 vstoupil do podniku Lotharův syn Bernhard Schmid (*1962). Od roku 1997 nese společnost název Karl-May-Verlag Lothar Schmid, od roku 2007 konečně Karl-May-Verlag. Za necelých sto let své existence firma prodala již více než 80 milionů svazků (stav k roku 2000).

Radebeulská edice

Názvem Radebeulská edice je příznivci Karla Maye běžně označována edice "Karl May's gesammelte Werke"(Souborné dílo Karla Maye), zahrnující 65 svazků vydaných v letech 1913-1945. Většina textů byla údajně kvůli lepší srozumitelnosti a čtivosti jazykově i co do obsahu značně upravena, aniž by na to nakladatelství čtenáře upozornilo. Literární kritici a badatelé se z pochopitelných důvodů dožadovali vydání původních textů, neboť pro výzkumné účely byly knihy prakticky nepoužitelné. Na druhou stranu možná právě díky těmto úpravám se romány Karla Maye čtou dodnes. Po založení firmy byl léta zpracováván zbylý materiál z Fehsenfeldova nakladatelství, proto zůstala úprava knih velmi podobná Fehsenfeldově edici "Karl May's gesammelte Reiseerzählungen". Svazky vycházely ve formátu malé osmerky v olivově zeleném plátně s barevným obrázkem na deskách. Byly opatřeny ochrannými obálkami. Během první i druhé světové války a v prvních poválečných letech byly knihy vydávány také v poloplátěné a dokonce i v kartónové vazbě.

1. Durch die Wüste (Pouští) • 2. Durchs wilde Kurdistan (Divokým Kurdistánem) • 3. Von Bagdad nach Stambul (Z Bagdádu do Cařihradu) • 4. In den Schluchten des Balkan (V balkánských roklinách) • 5. Durch das Land der Skipetaren (Zemí Škipetarů) • 6. Der Schut (Žut) • 7-9. Winnetou I-III (Vinnetou) • 10. Orangen und Datteln (Oranže a datle) • 11. Am Stillen Ozean (Na Tichém oceánu) • 12. Am Rio de la Plata (Na Río de la Plata) • 13. In den Cordilleren (V Kordillerách) • 14-15. Old Surehand I-II (Old Surehand) • 16-18. Im Lande des Mahdi I-III (V zemi Mahdího) • 19. Old Surehand III (Old Surehand, od r. 1921 pod titulem Kapitän Kaiman = Kapitán Kajman) • 20-22. Satan und Ischariot I-III (Satan a Jidáš) • 23. Auf fremden Pfaden (Na cizích stezkách) • 24. Weihnacht! (Vánoce!) • 25. Am Jenseits (Na věčnosti) • 26-29. Im Reiche des Silbernen Löwen I-IV (V říši stříbrného lva) • 30. Und Friede auf Erden! (A mír na Zemi!) • 31-32. Ardistan und Dschinnistan I-II (Ardistan a Džinistan) • 33. Winnetou's Erbe (Vinnetouova závěť) • 34. Ich (Já = Mein Leben und Streben) • 35. Unter Geiern (Mezi Supy = Syn lovce medvědů) • 36. Der Schatz im Silbersee (Poklad ve Stříbrném jezeře) • 37. Der Ölprinz (Petrolejový princ) • 38. Halbblut (Míšenec = Černý mustang a jiné povídky) • 39. Das Vermächtnis des Inka (Inkův odkaz) • 40. Der blaurote Methusalem (Červenomodrý Metuzalém) • 41. Die Sklavenkarawane (Karavana otroků) • 42. Der alte Dessauer (Starý Dessavan) • 43. Aus dunklem Tann (Z tmavé jedle) • 44. Der Waldschwarze (Černý les) • 45. Zepter und Hammer (Žezlo a kladivo) • 46. Die Juweleninsel (Ostrov šperků) • 47. Professor Vitzliputzli (Profesor Vitzliputzli) • 48. Das Zauberwasser (Kouzelná voda) • 49. Lichte Höhen (Světlé výšiny) • 50. In Mekka (V Mekce) • Kolportážní cyklus Lesní růžička: 51. Schloss Rodriganda (Zámek Rodriganda), 52. Vom Rhein zur Mapimi (Od Rýnu k Mapimi, od r. 1940 pod titulem Die Pyramide des Sonnengottes = Pyramida boha Slunce), 53. Benito Juarez (Benito Juarez), 54. Trapper Geierschnabel (Zálesák Supí zobák), 55. Der sterbende Kaiser (Umírající císař) • Kolportážní cyklus Hulánova láska: 56. Der Weg nach Waterloo (Cesta k Waterloo), 57. Das Geheimnis des Marabut (Tajemství marabutovo), 58. Der Spion von Ortry (Vyzvědač z Ortry), 59. Die Herren von Greifenklau (Pánové z Greifenklau) • Kolportážní cyklus Německá srdce, němečtí hrdinové: 60. Allah il Allah! (Alláh il Alláh!), 61. Der Derwisch (Derviš), 62. Im Tal des Todes (V Údolí smrti), 63. Der Zobeljäger (Lovec sobolů, od r. 1939 pod titulem Zobeljäger und Kosak = Lovec sobolů a kozák) • Kolportážní cyklus Ztracený syn: 64. Das Buschgespenst (Přízrak ve křoví), 65. Der Fremde aus Indien (Cizinec z Indie).

Autobiografie Ich pravděpodobně z 20. let 20. století.Titulní list autobiografie Ich pravděpodobně z 20. let 20. století.Titulní list knihy Der Schatz im Silbersee z roku 1935.Der Schatz im Silbersee z roku 1935.

Bamberská edice

Názvem Bamberská edice je příznivci Karla Maye běžně označována edice "Karl May's gesammelte Werke", zahrnující svazky vydávané po roce 1955. Úprava knih zůstala i nadále stejná jako v případě Radebeulské edice, tedy olivově zelené plátno s barevným obrázkem na deskách. Bohužel se opět jedná o silně zkrácená a přepracovaná vydání, která se sotva dají považovat za originální Mayovy texty.

Pravidelně aktualizovaný přehled knih vydávaných nejen v edici "Karl May's gesammelte Werke" lze najít na internetových stránkách nakladatelství www.karl-may.de. V současné době (srpen 2008) se řada rozrostla již na 92 svazků. Od roku 1997 vycházejí v rámci edice také různé tématické knihy k nejrůznějším aspektům Mayova života a díla, filmu a divadelní scény, bádání a kritiky (tzv. Sonderbände a Großbände). Z nich můžeme jmenovat pětisvazkovou kroniku Karl-May-Chronik, která je dosud nejrozsáhlejším a nejspolehlivějším zdrojem informací o životě a díle Karla Maye, dále třídílnou knihu Traumwelten - Bilder zum Werk Karl Mays, představující německé i zahraniční malíře a jejich ilustrace k dílu Karla Maye, či encyklopedii Karl-May-Filmbuch, která nabízí spoustu zajímavostí o filmech natočených volně na motivy románů Karla Maye.

Vazba knihy Winnetous Blutsbruder - tzv. Sonderband.Ukázka knih z Bamberské edice.Vazba knihy Karl-May-Chronik - tzv. Sonderband.

Knihy vydané mimo edici "Karl May's gesammelte Werke"

Produkce nakladatelství Karl-May-Verlag to nejsou pouze slavné zelené svazky, nýbrž také řada jiných, více či méně podařených edic. Například v roce 1962 vyšlo při příležitosti 50. výročí úmrtí Karla Maye v rámci edice "Karl-May-Jubiläumsausgabe" 31 svazků v béžovém plátně s tmavě modrou, barevně ilustrovanou obálkou. Celkem 21 svazků z jubilejního vydání vyšlo znovu v roce 1976 v edici "Karl-May-Bestseller". V roce 1983 vyšlo v edici "Klassische Meisterwerke" 36 cenově výhodných svazků vzhledově podobných Gesammelte Werke, ovšem kvalita použitého materiálu byla velice nízká. Sběratelům a badatelům jistě udělaly radost reprinty originálních textů Karla Maye, zejména šesti svazků vydaných koncem 19. století stuttgartským nakladatelstvím Union a třiatřiceti svazků Fehsenfeldovy edice "Karl May's gesammelte Reiseerzählungen".

Vazba knihy Der Mahdi z edice Karl-May-Bestseller.Vazba knihy Der blaurote Methusalem z edice Karl-May-Jubiläumsausgabe.Vazba knihy Der blaurote Methusalem z edice Klassische Meisterwerke.Reprint knihy Der Schatz im Silbersee z edice Union-Reprintreihe (nakladatelství Union Deutsche Verlagsgesellschaft).Reprint fehsenfeldova vydání knihy Winnetou.Reprint fehsenfeldova vydání knihy Winnetou v luxusní variantě.Reprint fehsenfeldova vydání knihy Winnetou s obrázkem Saschi Schneidera. | Il. Sascha Schneider.

 

Použitá literatura:

  • KROUPOVÁ, Michaela. Karl May : jeho život a dílo. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Barbora Koneszová. Opava, 2008. 76 s. , 15 s. příl. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.
  • Der Karl-May-Verlag [online]. [cit. 16.8. 2008]. Dostupný z: http://karl-may.de/geschichte/kmv.html.
  • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deutsche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.
  • PLETICHA, Heinrich, et al. Karl May : Leben, Werk, Wirkung : ein Handbuch. Stuttgart : Verlagshaus, 1996. 376 s.
  • Verlag "Karl-May-Verlag Bamberg · Radebeul" [online]. [cit. 16.8. 2008]. Dostupný z: http://141.30.89.80/~thomas/maybuecher/verlagdetails.php?_id=2.

(Autor článku - Zatinka, vytvořeno dne 16.8. 2008)