Mayovky na Internetu

Žezlo a kladivo

Scepter und Hammer (1879-1880)

Rok
Vazba
Poznámky
1995
Obálka vydání z roku 1995 od nakladatelství Návrat. | Il. Petr Pelikán

Návrat - překl. Vladimír Šunda, il. Petr Pelikán, vydání obsahuje poměrně dost gramatických chyb.

Jeden z prvních románů Karla Maye umožňuje nahlédnout do ranější etapy vývoje jeho spisovatelského umu. Oproti poněkud zmatenému románu Poslední cesty obou Quitzowů je děj ucelenější. Stylově by se dal zařadit k jeho pětici kolportážních románů. Na román volně navazuje román Ostrov šperků.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Román Žezlo a kladivo se odehrává ve fiktivních královstvích Norland a Süderland a částečně v Egyptě. Doktor práv Max Brandauer přijde na stopu spiknutí proti norlandskému králi. Vévoda von Raumburg chce krále svrhnout a sám nastoupit na trůn. Jeho milenka, cikánka Zarba, se mu chce pomstít a pracuje proti němu. V minulosti dala vévodovi přednost před Katombem, který poté prchl do Egypta, kde se stal mocným kapudan-pašou, velitelem pádišáhovy flotily, a též obávaným černým kapitánem, pirátem. Zarba v touze po pomstě vévodovi, který ji odkopl, zaměnila několik dětí.

Chystaná revoluce je králem a Maxem odhalena a potlačena. V boji proti povstalcům vydatně pomáhal i Katombo a další cikáni. Jedním z kroků povstalců bylo vyvolání války se Süderlandem. Dojde sice k několika bojům, ale nakonec je vše urovnáno, nalezený královský syn se ožení se süderlandskou princeznou.

Použitá literatura:

  • FARIN, Klaus. Karel May - první německá pop-hvězda. Praha : Arcadia, 1994. ISBN 80-85812-09-6.
  • MAY, Karel. Duch Llana Estacada. Brno : Návrat, 1995. ISBN 80-7174-733-5.

(Autor článku: bel)