Mayovky na Internetu

Z Bagdádu do Cařihradu (Ve stínu pádišáha III)

Von Bagdad nach Stambul (1882/1884)

Ve třetím svazku cyklu Ve stínu pádišáha pokračuje jízda Divokým Kurdistánem, pak se hrdinové vracejí k Tigridu a vydávají se na sever do Damašku, Istanbulu a Drinopole, aby se ve zbytku cyklu pustili do boje s balkánskou zločineckou organizací. V románu se objevují postavy a situace, které May zmínil v dalším svém díle - narodil se Kara ben Halef, Karl pobýval u Jákúba Afaraha (U malomocných), seznámil se s Hasanem Ardašírem Mírzou a polským dozorcem (V říši stříbrného lva) a s Halefem onemocněli u Birs Nimrudu morem (tamtéž). Svazek nesrší tolik humorem, spíše obsahuje temnější motivy a v závěru se mění takřka v detektivku.

Příběh pokračuje v románu V balkánských roklinách.

Rok
Vazba
Poznámky
1899
Vazba neilustrovaného vydání u J. R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

Josef Richard Vilímek - Cyklus Po stopě zlého činu. Překlad: Stanislav Vraný. Ilustrace: Josef Ulrich. Druhé vydání 1904-1905, neilustrované vydání 1908. Až na drobnosti věrné.

1930
Obálka vydání u nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněnk Burian

Toužimský a Moravec (Malá řada) - Cyklus Ve stínu padišaha. Překlad: Stanislav Vraný. Ilustrace: Josef Ulrich. Od 4. kapitoly svazku Divokým Kurdistanem do konce svazku Z Bagdadu do Stambulu. Poměrně věrně podle Vilímka, tu a tam něco vynecháno, vesměs zamlčeno němectví - místo Němců Frankové, Evropané atp.

1971
Vazba vydání u nakladatelství Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - Cyklus Ve stínu pádišáha. Překlad: Helena Nebelová. Ilustrace: Gustav Krum. Vychází z bamberského vydání z roku 1951. Druhé vydání 1993 (brož.). Zřejmě obsahuje směs úprav od překladatelky a z německé předlohy. Některá jména jsou změněna, např. šejk Gasál Gaboya je zde Gaboga. Hodně kratších či delších vynechávek v dialozích i popisech, někdy dialog převeden na popisný odstavec, v součtu mnoho stran vynechaného nebo změněného textu. Cizí slova často počeštěna. Vesměs Frank, Frankistan -> Evropan, Evropa. Němec, Německo zachováno. Křesťanské zmínky do značné míry zachovány.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Karavana smrti

Hrdinové se vracejí kolem Zábu k Tigridu. David Lindsay trpí alepskou boulí. Družina se přidá k tlupě Bejátů. Jejich vůdce je zná z vyprávění a doufá, že mu pomůžou proti Bebbehům, ale to Karla ani nenapadne. V noci tedy Bejátové zaútočí sami. Po jejich návratu se Karl pohádá s vůdcem Bejátů. Objeví se trestná výprava Bebbehů, které vede šejk Gasál Gaboya.

Karlova družina prchá a naráží na uhlíře jménem Allo, kterého najmou, aby je vedl dál. Cestou chytí muže, o kterém Karl usoudí, že není nebezpečný, a nechá jej jít. Pak si však Allo vzpomene, že to byl bratr šejka Bebbehů. Během další jízdy je družina přepadena, pouze Karlovi se podaří uniknout. Hledá úkryt a nalezne Alla a Lindsaye s Halefem. Muhammad Amín a Ahmad al Gandúr padli do zajetí, ze kterého je Karl osvobodí. Opět zajmou šejkova bratra, který je na základě Karlova chování nakloněn k míru, ale šejk nikoliv a družina ho bere s sebou jako rukojmí. Po hádce Haddádů s Karlem šejk prchá.

Při jedné z přestávek se družina rozdělí, Karl zaslechne boj a najde Haddády a cizí skupinu lidí ve střetu s Bebbehy. Padne šejk Gaboya, ale též Muhammad Amín. Mnozí další jsou zraněni. Ahmad al Gandúr se vydává jako mstitel za Bebbehy. Karl se seznamuje s Peršanem jménem Hasan Ardašír Mírzá, který prchá ze své země a chce se vydat do posvátného šíitského města Karbalá. Po zotavení ze zranění Hasan, Karl a jejich lidé společně putují dál do Bagdádu a unikají Peršanovým pronásledovatelům.

V Bagdádu Hasan prodá svůj majetek a výprava vyrazí ke Karbalá. Během cesty ve stopách karavany smrti se Karl cítí stále hůře. Hasan nechce, aby Karl vstoupil do svatého města, tak na něj Karl čeká u Birs Nimrudu. Dorazí Peršanovi pronásledovatelé. Karl s Halefem se vydávají v jejich stopách a Lindsay na ně čeká. Naleznou však jen mrtvoly, a když se vrátí, Lindsay také nikde. Později zjistí, že byl přepaden. Karl mezitím dospívá k závěru, že onemocněl morem. Halef o něj pečuje a sám se nakazí. Když jsou napadeni kolem jedoucími Araby, Dojan je zastřelen. Útočníky zažene až zjištění, že je dvojice napadených vážně nemocná.

V Damašku a Baalbeku

Když se oba zotaví, vydají se k Haddádům. Podají zprávu o smrti Muhammada Amína. Ahmad al Gandúr se dosud nevrátil. Trochu radosti dvojici přinesou Hanneh a Halefův novorozený syn Kara ben Halef. Po nějaké době Karl s Halefem vyrazí do Damašku. Cestou se přidají k obchodníkovi Jákúbovi Afarahovi, ze kterého se vyklube příbuzný Ísy ben Mafleje (Pouští). V Damašku Karl spatří Ibrahíma Ma'múra, který Afarahovu rodinu okrade. Karl a spol. se za ním vydávají a nacházejí doměle mrtvého Lindsaye. V Baalbeku Ibrahíma téměř dopadnou, ale podaří se mu opět prchnout.

Cařihrad

Stopa zločince vede do Cařihradu, kde Karl začne odkrývat zločineckou organizaci. Ve městě se setká též s Umarem ibn Sádikem, který pátrá po vrahovi svého otce Hámidovi al Amáza. Je členem stejné bandy zločinců. Umar nalezne Ibrahíma i s pokladem a zabije ho. Karl se loučí s Lindsayem. Hrdinové se vydávají po stopě vrahova bratra Bárúda al Amáza.

V Edirnu

V Edirnu (Drinopol) se jim podaří Bárúda zajmout, ale jeho spojenec Manach al Barša mu pomůže k útěku. Karl je vlákán do pasti, ale unikne. Po Bárúdovi zůstane jediná stopa: lístek, ukazující do Menliku.

Ondřej Majerčík - vytvořeno 7.10.2017, aktualizováno 28. 6. 2020