Mayovky na Internetu

Vinnetou, rudý gentleman

Winnetou der Rote Gentleman (1893)

Rok
Vazba
Poznámky
1901
Vazba vydání od nakladatelství J. R. Vilímek.

J.R. Vilímek - tři svazky neupraveného textu, přeložil Oskar Flögl, ilustroval Josef Ulrich. Místy odstraněna "německost" postav. Sam Hawerfield (III/16, jako v originálu), Fred Walker (III/294, jako v originálu). Neuvádí 2. září 1874 (bylo by na str. III/349). Nemám II. svazek, ale pravd. shodně s originálem obsahuje Swallowa a setkání u vlaku.

1930
Sešitové vydání od nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. H. Fritzsch

Toužimský a Moravec - přeložil Oskar Flögl, upravil J. Vávra, ilustrace Zdeněk Burian, Claus Bergen a Sascha Schneider. Malá řada 1930, velká řada 1. vydání 1939-1940, 2. vydání 1943-1944. Vždy pět svazků: 1. Indiánské léto, 2. Rudý gentleman, 3. Na válečné stezce, 4. Soumrak Indiánů (malá řada) nebo Do věčných lovišť (velká řada) a Vinnetouův odkaz. Úpravy oproti Vilímkovi jsou zejména v odstranění tvarů slov "německý", "Němec". Je možné, že v některém z pozdějších vydání došlo k dalším úpravám, např. změna ze Sama na Marka v části Deadly Dust (tj. synchronizace s posmrtnými úpravami Karl-May-Verlag).

1965
Vazba vydání od nakladatelství SNDK v edici KOD. | Il. Zdeněnk Burian

SNDK - vydání z roku 1965 je v edici KOD (svazek 85-I, II, III), další vydání mimo KOD v letech 1967 (brož) a 1968 (vázané). Převyprávění Vítězslav Kocourek. Il. Zd. Burian (perokresby). V části Scout je vynechán střet s Ku-klux-klanem, porůznu textové úpravy, v části Deadly Dust Vinnetou nebojuje s tyčkaři a Shatterhand nebojuje s medvědem. Vynechány náboženské motivy. Hatátitla (II/219), Firehand u přepadené pevnosti (II/240+), Mark Jorrocks (III/17), Štěpán Moody (III/199). (Stránky podle vydání z r. 1968.)

1976
Obálka stručného vydání od nakladatelství Albatros. | Il. Zdeněk Burian

Albatros - vydání ve dvou svazcích se vzhledem tzv. "Bílé řady" s ilustracemi Zd. Buriana (stejné perokresby jako u SNDK). Dotisk v roce 1987 ve žluté vazbě. Překl. Emanuel a Taťána Tilschovi. Zcela vynechány části Scout, Deadly Dust a další textové úpravy. Vynechaných úseků je takové množství, že porovnávání textů nemá smysl. Hatátitla (II/7), Old Firehand u vlaku (II/28+), Fred Walker (II/194).

1994
Obálka vydání od nakladatelství Návrat. | Il. Zdeněk Burian

Návrat - pět svazků s ilustracemi Zd. Buriana (reprodukce kvašů, horší kvalita), poslední svazek je román Vinnetou IV. Zřejmě vychází z meziválečného TaM. Hatátitlá (III/100), Old Firehand u přepadené pevnosti (III/124), Mark Jorrocks (III/292), Stephen Moody (IV/193). Navíc 2. září 1874 (IV/250).

1997-1999
Obálka luxusního vydání od nakladatelství Návrat. | Il. Josef Pospíchal

Návrat - vydáno v sedmi svazcích podle Freiburgu, 1893, 1909, poslední dva svazky odpovídají románu Vinnetou IV, v sedmém svazku je navíc povídka Petrolejový požár. Překlad svazků I-V vychází až na drobné rozdíly a modernizaci z Vilímka. Swallow (III/224), Old Firehand u vlaku (III/247+), Samuel Hawerfield (IV/118), Fred Walker (V/102).

2000-2001
Obálka podivného vydání od nakladatelství Levné knihy KMa. | Il. Milan Fibiger

Levné knihy - Neúplné vydání. Vyšly pouze čtyři svazky z plánovaných šesti, přičemž poslední svazek nemá ani kompletní část "Deadly Dust". Události na hoře Hancock a navazující děj chybí úplně. Text je stejný jako malá řada Návratu. Ilustrace Milan Fibiger, výrazná inspirace Barkerem a Bricem (výslovně vyžádáno majitelem KMa[1]). Svazky Indiánské léto (2000), Rudý gentleman (2000), Na válečné stezce (2000), Smrtící prach (2001), končí předposlení kapitolou části "Deadly Dust" (srv. s Návratem, 1994).

2006-2007
Vazba vydání od nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - nové vydání, il. Zd. Burian (pérovky jako u SNDK vč. několika navíc, několik slušně reprodukovaných kvašů), překlad Oskara Flögla upravil Gustav Kadlec, tři svazky Indiánské léto, Na válečné stezce a Do věčných lovišť. V roce 2014 u TaM vyšel znovu první díl, tentokrát s ilustracemi J. Ulricha. Další dva díly v roce 2015.

Na knižním veletrhu Svět knihy 2008 jsem se od pana Moravce dozvěděl, že je kresba na předsádce vzata z reklamního letáku, který Burian nakreslil pro nakladatelství, když vydávalo román ve třicátých letech 20. století. Později byla tato kresba z rozličných důvodů postupně rozstříhána a pro toto vydání znovu složena dohromady.

Hatátitlá (II/274), Firehand u pevnosti (II/297+), Mark Jorrocks (III/17), Stephen Moody (III/277). Navíc 2. září 1874 (III/328).

2014-2018
Vazba vydání od nakladatelství Albatros. | Il. Zdeněk Burian

Albatros - překlad V. Kocourek, il. Zd. Burian (kvaše z třicátých let a pérovky z šedesátých). Druhý díl Vinnetou - Rudý gentleman a třetí díl Vinnetou - Poslední výstřel vyšly v roce 2018. Reprodukce jsou vysoké kvality, ale obrazový doprovod zřejmě není kompletní - např. chybí kvaš, který je u malého návratu (2. díl) na str. 316-317. Doslovy Karla Jordána.

Srv. s vydáním z roku 1968: 1. svazek místy zkrácen (např. popis greenhorna v 1. kapitole). Ve 2. svazku doplněn boj s Ku-klux-klanem.

2014
Vazba vydání od nakladatelství Naše vojsko.

Naše vojsko - překlad E. a T. Tilschovi. Bez ilustrací.

2018
Vazba limitovaného vydání od nakladatelství Albatros. | Il. Zdeněk Burian

Albatros - překlad V. Kocourek, il. Zd. Burian a Milan Fibiger (vazba 3. svazku). V podstatě reprint vydání z let 2014-2018 v úpravě edice KOD, tentokrát v modré vazbě, vč. doslovu Karla Jordána, údajně v nákladu 60 výtisků. Dvoustránkové kvaše nejsou všity v polovině obrazu, ale na kraji, a lze je rozložit.

2019
Vazba dvojjazyčného vydání od nakladatelství Edika. | Il. Aleš Čuma

Edika - úprava a překlad Jana Navrátilová, il. Aleš Čuma. Jedná se o dvojjazyčné vydání pro výuku němčiny. Z celého románu je vybrána jen část s Old Firehandem. Nakladatel poskytl ke stažení MP3 s namluvenou knihou.

2023-2024
Vazba sběratelského vydání od nakladatelství Albatros. | Il. Zdeněk Burian

Albatros - překlad V. Kocourek, il. Zd. Burian. Další reprint v úpravě edice KOD v modré vazbě vč. doslovu Karla Jordána. Burianův obrazový doprovod je téměř kompletní (chybí snad jen jeden kvaš). Dle slov Albatrosu je kniha určena především sběratelům.

Zřejmě jeden z nejlepších a nejoblíbenějších románů Karla Maye popisuje Old Shatterhandův příchod na Divoký západ a jeho seznámení s Vinnetouem, několik dalších dobrodružství a nakonec i Vinnetouovu smrt. Celým románem se vine spojující linka honby padoucha Santera, ale jinak je román vpodstatě složen z pěti volně navazujících celků.

První část (první svazek) napsal May pro vydání v roce 1893. Základ druhé části tvoří dva původně samostatné příběhy: Der Scout a Old Firehand. Třetí svazek se pak skládá z příběhů Deadly Dust a Ave Maria (Im "wilden Westen" Nordamerika's) a nového závěru, který May dopsal pro souborné vydání. Posmrtně přepracovanou verzi (Karl-May-Verlag) lze identifikovat např. podle jiných jmen postav: Sam Hawerfield -> Mark Jorrocks, Fred Walker -> Stephen Moody.

Originální text na karl-may-gesellschaft.de.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Greenhorn (Indiánské léto)

Částečně podle nápovědí ve druhé části "Scout" lze usuzovat, že příběh začíná na podzim roku 1864.

Mladý Karl, greenhorn, přijíždí do St. Louis do německé rodiny jako učitel. Seznamuje se s puškařem Benjaminem Tylerem Henrym, který si Karla oblíbí, vybaví jej medvědobijkou a koněm a vypustí jako zeměměřiče do světa v doprovodu Sama Hawkense a jeho kamarádů Dicka Stona a Willa Parkera. Na konci podzimu, když už mají skoro hotovo, se Karl popere s ochlastou Rattlerem a skolí ho pěstí. Dostává jméno Old Shatterhand.

Sam jej učí znalosti zálesáků, loví spolu bizony, chytají koně (Samova mezka Mary) a potkávají první Indiány - Apače. Se zeměměřiči přicházejí jednat Klekí-petra, Inču-čuna a Vinnetou. Klekí-petra je Němec a odpadlík od Boha. Před důsledky svých chybných činů prchl do Ameriky a usídlil se u Apačů. Oblíbí si Karla. Je zastřelen ožralým Rattlerem, když skočí do rány určené Vinnetouovi. Otec a syn mrtvolu mlčky odvážejí, což nevěští nic dobrého.

Sam a Shatterhand se spojí proti očekávanému útoku s Kiowy. Apačové jsou zajati. Old Shatterhand Vinnetoua a Inču-čunu tajně osvobodí, předtím odřízne Vinnetouovi pramínek vlasů. S Kiowou Bleskurychlým nožem (Metan-akva) bojuje za životy Apačů, zvítězí, ale neraduje se dlouho, na scénu se vrhají, tentokrát vítězně, Apačové. Vinnetou bodne Old Shatterhanda nožem do tváře a jazyka.

V pueblu Apačů Old Shatterhanda ošetřuje Nšo-či, aby zesílil na mučení. Zotavuje se skoro dva měsíce, cvičí s kameny, aby zesílil. Apačové rozhodnou, že bude Old Shatterhand bojovat s Inču-čunou o svobodu svojí a svých druhů. Má přeplavat řeku a dotknout se stromu na druhé straně, náčelník jej má lovit tomahawkem. Zvítězí. Poté bojuje s Tanguou, náčelníkem zajatých Kiowů, a prostřelí mu obě kolena. Následuje umučení Rattlera a sbratření krví.

Old Shatterhand dostává indiánskou školu od Vinnetoua. Nšo-či chce kvůli Old Shatterhandovi jet na východ a učit se zvyky bělochů. Cestou při vybírání zlata na hoře Nugget-tsil jsou Inču-čuna a Nšo-či zastřeleni Santerem, kterému se podaří prchnout za pomoci Kiowů. Dočasně do zajetí padne Sam Hawkens, ale je vyměněn za Pidu, syna Tanguy. Vinnetou pohřbí své příbuzné a vydává se po Santerově stopě.

Scout (německy Der Scout, 1888)

Odehrává se někdy po dobytí Mississippi seveřanským admirálem Farragutem (N76/207), Francouzi jsou ještě v Mexiku, ale válka severu proti jihu již zřejmě skončila nebo končí, tj. se děj odehrává někdy v roce 1865 (N76/234, zejm. N77/19)

Karl dostane zaplaceno za vyměřování a chce odplout domů, ale loď ztroskotá a Karl je rád, že si zachová holý život. Dostane se do New Yorku a přivydělává si jako detektiv. Bankéř Ohlert žádá o pomoc při hledání syna Williama, kterého kamsi odvedl podvodník Gibson. Stopa vede do New Orleans, kde se Karl seznamuje s Old Deathem, starým scoutem. Stopa pokračuje do Quintany. Cestou se opět setkává s Old Deathem a také s Vinnetouem, který ovšem nedává znát známost.

Později v La Grange se Old Shatterhand a Old Death zúčastní boje s členy Ku-klux-klanu a pokračují v cestě do Mexika za Gibsonem. Dozvídají se o konfliktu mezi Apači a Komanči. U Komančů najdou Gibsona s Ohlertem. Tábor je napaden Apači vedenými Vinnetouem. Vinnetou chce mír, ale nakonec dá povel ke střelbě a Komanči jsou pobiti. Gibson, který uprchl, má zálusk na bonanzu, její obránci v noci omylem zastřelí Old Deatha, který je chce varovat. Gibson také padne a Ohlert je osvobozen. Mezi obránci je i Old Deathem dlouho hledaný bratr, se kterým poté Old Shatterhand putuje k bonanze, kterou Old Death svému bratrovi přenechal.

Old Firehand (1875)

Cestou z Mexika se Old Shatterhand seznamuje s Angličanem Emerym Bothwellem. Spolu ledaccos zažijí a smluví si schůzku v Alžíru. V St. Louis získává henryovku a vyráží za Bothwellem (povídka Gum) a za šest měsíců je zpět ve Státech. Navštíví Vinnetoua a dostává koně Swallowa.

Při další cestě Karl poznává mladíka Harryho. Dojedou do New Venanga, petrolejového vrtu. Večer zde vypukne požár a Karl jen tak tak unikne, odveze i Harryho, který ovšem ráno nevděčně prchne zpět do údolí. Karlovi zůstane akorát prsten.

Pokračuje v cestě, setká se s Vinnetouem a seznamuje se s Old Firehandem u vlaku, který chtějí přepadnout Indiáni Poncové, vedení bílým náčelníkem Parranohem. V bitvě je Old Shatterhandem Parranoh sražen a považován za mrtvého, Vinnetou jej dokonce skalpuje.

Cestují k Firehandově pevnosti, kde je kromě jiných zálesáků i Sam Hawkens s druhy a mladý Harry. Karl se dozvídá o Ribanně a o účtech s Parranohem. Při cestě za bobry nalézají Karl, Sam a Harry dva Indiány a skolí je - jsou to Poncové. V ležení Indiánů zahlédnou i Parranoha. Po informování obyvatel skrýše zajmou Parranoha při výzvědách. Má být popraven na místě, kde zabil Ribannu, ale Indiáni zaútočí a zatlačí bělochy do pevnosti. V noci proniknou dovnitř a polapí obyvatele, Old Firehand je těžce raněn, Dick a Will zabiti. Sam má skrytý nůž, takže se mu podaří spolu s Karlem, Harrym a Vinnetouem uniknou. Jsou pronásledováni. Parranoh je zabit a objevují se dragouni z nedaleké pevnosti. Poncové jsou rozprášeni.

Po tři měsíce se zotavují. Karl s Vinnetouem hledají pedlara, aby odprodali Firehandovy kožešiny. Setkají se s Rollinsem, který se vydává za spolupracovníka takovéhoto pedlara. Jsou nalákáni do pasti a zajmuti Santerem. Jeho hamižnost umožní pokrevním bratrům uniknout, ale Santera se jim lapit nezdaří, takže se Vinnetou vydává po jeho stopě. Old Shatterhand ještě zůstává u Old Firehanda.

Deadly Dust (něm. jako Deadly Dust, 1880)

Karl se při osamělé cestě seznamuje se Sans-earem, neboli Samuelem Hawerfieldem, který přišel kdysi o uši. Hledá vrahy své rodiny. Dvojice varuje vlak, který chtějí Siouxové-Ogallallové přepadnout, ale železničáři na ně moc nedají a dojde k bitvě s nepřesvědčivým výslekem. Indiány navedl běloch Fred Morgan, kterého Sans-ear hledá. Fred ovšem prchne.

Dvojice po něm pátrá a nacházíme je zmírající žízní v Estacadu. Zachrání krví kojotů nejen sebe, ale i černocha Boba, kterého Karl zná od klenotníka Marshalla z Louisville. Klenotník byl zavražděn a jeho syn Bernard pátrá po svém bratru Allanovi. Najdou Bernarda a jeho doprovod, vedený jakýmsi Williamsem, ze kterého sevyklube stakeman. Vše nasvědčuje, že Morgan je vrahem Marshalla. Karl nalézá další tlupu a fintou vybere jejich hnízdo a získá jednoho zajatce. Ten je pak donucen navigovat ke skrýši Patricka Morgana, syna Freda.

Cestou se setkají s Vinnetouem a spatří Komanče Racurrohy. Podaří se jim zajmout Holferta, příručího zabitého Marshalla. Výslech jej odhalí jako zrádce a je popraven. Morgani se spolčili s Racurrohy a když už je skoro Karl s ostatními mají, tak se objeví Komančové. Na svobodě zůstanou akorát Karl a Bob. Lapí Ma-rama, syna náčelníka Komančů To-kei-chuna (Rohatý býk).

V táboře Komančů Karl dojedná šestihodinový náskok pro sebe a své společníky. Tento náskok stačí na únik a ocitáme se v San Francisku. V hotelu "U podivínky" zvláštní doňa Elvíra Karlovi sdělí, že Allan odjel do Sacramenta a Morgani za ním. V lovištích Šošonů nalézají Indiány, kteří zajali muže, co právě zabili Allana. Následuje honba za Morgany a ti jsou zabiti.

Na Divokém západě (Im wilden Westen Nordamerika's, 1882)

Karl přijíždí z Německa do Spojených států. Vlakem se veze směrem k Yellowstonu až k místu, kde vlak musí zastavit kvůli vytrhaným kolejím. Vykolejený vlak je spálený a vyrabovaný. Karl se seznamuje s Fredem Walkerem, který pátrá po zločinci Samuelu Hallerovi. Karl a Fred se vydávají po stopách Indiánů, které vede zřejmě právě Haller, a setkávají se s Vinnetouem, od kterého dostává Karl siouxského koně. Trojice najde a vyslechne Siouxy-Ogallally, kteří chtějí přepadnout stanici Echo. Cestou na stanici projíždí trojice osadou Helldorf, kde Vinnetouovi učaruje zpěv Ave Maria. Následující hovor s Karlem zanese do Apačovy mysli chmury. Je lepší Mannitou či křesťanský Bůh?

Útok na stanici Echo je brutálně odražen, více jak polovina Indiánů zde nalezne smrt. Zbytek prchne a cestou vypálí Helldorf. Karl a Vinnetou jsou rozhořčeni a spolu s několika železničáři stíhají Siouxe k jedné ze dvou hor Hancock. Večer před útokem se Vinnetou svěří Karlovi se svou předtuchou smrti a kde zakopal poslední vůli. Při útoku se předtucha naplní, Vinnetou je střelen do hrudi a umírá v Old Shatterhandově náruči. Jeho poslední slova vyznávají víru v Ježíše, Spasitele. Osvobození osadníci umírajícího Vinnetoua doprovodí na věčnost zpěvem Ave Maria.

Vinnetou mrtev! V jaké náladě se asi Karl nachází! Zotavuje se ze ztráty v nově založeném Helldorfu. Po delší době vyráží k Nugget-tsilu. Cestou se mimo jiného střetne s To-kei-chunem (V říši stříbrného lva). Seznamuje se s trojicí Gates, Clay a Summer, kteří jedou k Nugget-tsilu (oni mu říkají Mugworth Hills), kde se mají setkat se Santerem. Karl se představí jako Jones. U hrobů Karl vykope závěť a je nachytán Santerem s Kiowy.

Ve vsi Kiowů je odsouzen ke smrti mučením. Odmítne nabídku vykoupit se sňatkem s dcerou Kiowů. Santer se zmocní závěti a medicíny Pidy, syna náčelníka Tanguy. Pida za ním vyráží. Karl se v noci uvolní a vydává se v jejich stopách. Nakonec se spojí s Pidou a několika Apači. Santera doženou u Temné vody (Deklil-to), ale je pozdě. Santer s posměchem roztrhá závěť a hodí ji do jezera. Následuje výbuch, kterým chtěl Santer odkrýt zlato, a padouch je stržen do hlubin Temné vody...

Poznámka:

[1] M. Fibiger. Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií. S. 14.

Použitá literatura:

 • MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentleman I. Brno: NÁVRAT, 2000. ISBN 80-7174-383-6.
 • MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentleman II. Brno: NÁVRAT, 1997. ISBN 80-7174-028-4.
 • MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentleman III. Brno: NÁVRAT, 1997. ISBN 80-7174-172-8.
 • MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentleman IV. Brno: NÁVRAT, 1998. ISBN 80-7174-054-3.
 • MAY, Karel. Vinnetou - Indiánské léto. Brno: NÁVRAT, 1993. ISBN 80-7174-072-1.
 • MAY, Karel. Vinnetou - Rudý gentleman. Brno: NÁVRAT, 1993. ISBN 80-7174-276-7.
 • MAY, Karel. Vinnetou - Na válečné stezce. Brno: NÁVRAT, 1994. ISBN 80-7174-312-7.
 • MAY, Karel. Old Firehand. Praha: Olympia, 1991. ISBN 80-7033-124-0.
 • MAY, Karel. Vinnetou 1-3. Praha: SNDK, 1968.
 • MAY, Karel. Vinnetou 1-2. Praha: Albatros, 1987.
 • FIBIGER, Milan. Pouť za dobrodružstvím, exotikou a fantazií. 1. vydání. Praha : vlastní náklad, 2014. 248 S.
 • HORNOFOVÁ, Anna. Cenzura v českých překladech románu Vinnetou Karla Maye. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. Praha, 2014. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166986/. [cit. 16. 10. 2017].

(Ondřej Majerčík, aktualizováno 16. 10. 2017)