Mayovky na Internetu

V sudu vody

Im Wasserständer (1876), později Der Fischerjakob und das Wasserfaß (1927)

Vyprávění vyšlo poprvé v roce 1876 v Neuer deutscher Reichsbote. Od roku 1927 je téměř beze změn součástí 47. svazku sebraných spisů1. Hlavní motiv May použil při psaní Dukátové hnízdo2. Česky vyprávění zřejmě nikdy nevyšlo.

Reprint na karl-may-gesellschaft.de.

Poznámky:

[1] Karl-May-Handbuch, str. 348.
[2] Karl-May-Handbuch, str. 349.

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, vytvořeno 2. 11. 2017)