Mayovky na Internetu

V Mistake Canyonu

Im Mistake-Cannon (1889)

Poprv povdka vyla anonymn v roce 1889 v asopisu Illustrirte Welt. Deutsches Familienbuch. Bltter aus Natur und Leben jako doprovodn text k ilustraci. Pozdji vyla jet nkolikrt. V roce 1894 ji Karl May zalenil do prvnho dlu romnu Old Surehand (Fehsenfeld, str. 34-39). May upravil zejmna prvn dva odstavce, aby lpe zapadly do romnu.

esky historka vychzela pouze jako soust nkterch vydn romnu Old Surehand. Povdku vyprv Josua Hawley z druiny zlesk, ke kterm se Old Shatterhand hned ze zatku prvnho svazku pid.

Dj (varovn: text vyzrazuje zpletku nebo rozuzlen dla)

Josua Hawley ml za ptele Apae jmnem Chest (Tkhli-lipa), ktermu zachrnil ivot a za to mu Apa ekl, kde lze nalzt zlato. S nkolika zlatokopy se v kaonu usad a t. Bhem hldky Apae pepadne komansk nelnk Velk buvol (Avat-kuts) a omr jej. Vezme si jeho pokrvku a apku a chce jej skalpovat, co Apae probere. Zpas peru vstel blocha, kter chce pomoci. Koman sko na Apaova kon a Chest jej pronsleduje na zbyl herce. Oba se bl k Josuovi, kter si jezdce splete kvli koni, ukradenm vcem a zkrvavenmu oblieji Apae a vystel po svm pteli, kter padne. Josua s hrzou zjiuje pravdu. Koman ale daleko neujede a zt se z kon. Od t doby se soutsce k Mistake Canyon - Kaon omylu.

Pouit literatura:

(Ondej Majerk - aktualizovno 10. 8. 2019)