Mayovky na Internetu

V Kordilerách

In den Cordilleren (1890-1891)

V Kordillerách je druhá část dvoudílného románu El Sendador (viz), který poprvé vyšel časopisecky v Deutscher Hausschatz v letech 1889-1891. Knižně vyšel ve dvou svazcích Am Rio de la Plata (12. svazek sebraných cestopisů, Na Río de la Plata) a In den Cordilleren (13. svazek).

Rok
Vazba
Poznámky
1907
Vazba vydání u J. R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

Josef Richard Vilímek - Překlad: J. Zajíček-Horský. Ilustrace: Josef Ulrich. Pravděpodobně předloha pro TaM.

1932
Obálka vydání u nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec (Malá řada) - Překlad: Jiří Freund, povídky František Schörpner. Ilustrace: Josef Ulrich, Zdeněk Burian (dvě v prvním dílu). Trojdílné vydání pod společným titulem Dobyvatelé Gran Chaca. Původní druhý díl je ve svazcích Pampero (4. až 6. kapitola svazku) a V Kordillerách (1. až 4. kapitola). Poslední svazek doplňují dva kratší texty (Vzkříšení, Old Shatterhand m. sl.). Text je poměrně věrný až na zamlčení německého původu postav.

1975
Vazba vydání u nakladatelství Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - Překlad: Jiří Stach. Ilustrace: Gustav Krum. Podle K-M-V Bamberg, 1952. Druhé vydání 1990 (brož.). Neštítí se křesťanství, ani němectví postav, ale vynechává spoustu vět i celých odstavců. V součtu chybí mnoho stran textu. Hlavní hrdina je v rozporu s orig. jmenován jako Old Shatterhand. Desierto se zde jmenuje Herbst (v orig. Winter).

1993
Vazba vydání u nakladatelství GABI. | Il. Adam Glajc.

GABI - Překlad: v 1. díle neuveden, 2. díl Petr Hrabina, 3. díl Luděk Ondruška. Ilustrace: Radomír Suchý (I. svazek), Jan Hora (II. a III. svazek), Adam Glajc (obálky). Pravděpodobně převzato od TaM. Pravděpodobně převzato vydání TaM.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

V Palmar se loučí s Alsinou a dozvídají se, že sendador vede skupinu přistěhovalců do indiánského prostoru. Gomez se rozhodne soukmenovce varovat a odjede. Charley naopak chce varovat přistěhovalce. Narazí na seňora Penu, Charleyova známého z Mexika. Dostihnou výpravu a naruší sendadorovy plány. Sendador prchne a spolčí se s indiány, zajmou družinu, akorát Pena prchne a osvobodí Charleye. Sendador se zbytkem ujede a déšť smyje stopy.

Charley a Pena cestují dál sami a dorazí k národu Mocoviů, kteří chtějí napadnout indiány Toby vedené postarším bělochem. Charley a Pena Toby varují, společně odrazí dvě vlny útočníků a málem lapí Sendadora. Ve vsi Mocoviů naleznou zajaté yerbatery a další zajatce. Pokračují v cestě za sendadorem do míst, kde má ukryty kippy. Dostihnou a lapí jej. Mstitel Gomarra využije Charleyho nepozornosti a pokusí se svrhnout Sendadora ze skály, ale zřítí se oba. Charley s nasazením vlastního života smrtelně zraněného sendadora vytáhne z propasti a získá kippy. Objeví se sendadorův syn a zmocní se provazců. Dojde k honičce a ke ztrátě kippů, sendadorův syn je Charleyem zachráněn před hlubinami solného jezera. Teprve pohled na synův únik před smrtí obměkčí sendadorovo srdce, prosí syna, aby napravil jeho špatné činy a pak sendador umírá smířen se všemi.

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík - vytvořeno 31. 5. 2008, aktualizováno 26. 9. 2021)