Mayovky na Internetu

Šamah

Schamah (1907-08)

Cestopisné vyprávění Šamah se objevilo na pokračování v časopise Efeuranken v období od října 1907 do března 1908. Za Mayova života vyšlo ještě několikrát a nakonec bylo po jeho smrti v přepracované podobě zařazeno do 48. svazku sebraných spisů (Das Zauberwasser, 1927).

Vypravěč je s ženou v Jeruzalému u kupce Mustafy Bustaniho, kterého trápí po zvláštním snu duševní problémy. V Habronu chce Mustafa koupit sedlo a dvojice ho doprovází. S nimi cestuje i Mustafův syn Thar, který se vyznačuje uličnickou povahou a je původcem mnohého veselí. Při potulkách v okolí najdou ženu s dcerou, jež se jmenuje Šamah ("Odpuštění"). Tharovi se Šamah zalíbí a nakonec se ukáže, že jsou obě náplastí na Mustafovy problémy.

Vypravěč a jeho paní nejsou v příběhu pojmenováni, ale lze předpokládat, že se má jednat o Karla a Kláru Mayovi. První vydání doprovázelo pět obrázků překreslených z fotografií, které May poskytl a na kterých s Klárou pózují. V samotném textu je několik zmínek o těchto fotografiích a o fotografování, kterému se vypravěčova paní věnuje. Děvčátko Šamah se objeví až za půlkou vyprávění. Původ Šamah a její matky nijak nepřekvapí. V příběhu je množství humoru vycházejícího z eskapád Mustafova syna. Celkově je příběh ve srovnání např. s Merhameh průhledný a nevýrazný.

Rok
Vazba
Poznámky
1938
Na hoře Alláhově, TaM, 1938 | Il. Zdeněk Burian.

Toužimský a Moravec - ve svazku Na hoře Alláhově. Ilustrace: J. Ulrich, M. Novák. Překlad: Stanislav V. Jizera. Překlad pravd. vychází z upravené verze v Das Zauberwasser.

1995
Abdán Effendi, GABI, 1995 | Il. Adam Glajc.

GABI - ve svazku Abdán efendi. Ilustrace: Jan Hora. Překlad: Karel Čvančara. Pravd. se jedná o text převzatý od TaM. Oproti originálnímu textu je příběh rozdělen do pěti kapitol (původně dvě). Vynechává zmínky o Německu (str. 97, 104, 105, 128, 142). Vesměs vynechány zmínky o fotografiích a fotografování (128, 134, 138, 159, 160). Spousta vynechaných vět (zřejmě v důsledku německého přepracování).

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, vytvořeno 8. 4. 2018)