Mayovky na Internetu

Poklad ve Stříbrném jezeře

Der Schatz im Silbersee (1890)

Román Poklad ve Stříbrném jezeře vycházel na pokračování od října 1890 do září 1891 v časopise Der Gute Kamerad. S drobnými úpravami (přerozdělení kapitol) se v roce 1894 dočkal knižního vydání u nakladatelství Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Od roku 1914 vychází zkrácen o cca. 130 stran jako 36. svazek sebraných spisů1.

Román patří do skupiny příběhů, které May psal pro mládež. Old Shatterhand není tedy vypravěčem, nýbrž pouze jedním z mnoha hrdinů románu. V příběhu se poprvé vyskytuje postava tetičky Drollové, neboli malého Sasíka Sebastiana Melchiora Pampela, jehož otec byl podobně jako Mayův otec členem obecní gardy2. Mezi dalšími hrdiny jsou staří známí Winnetou, Old Firehand, Tlustý Jemmy, Dlouhý Davy a Hobble Frank. Mladý čtenář, pro kterého May příběh určil, se pak může identifikovat s postavami jako Fred Engel nebo Malý medvěd. Úvodní scénu s panterem May převzal ze své povídky Inn-nu-woh.

Frank v knize mluví o poslední čtvrtině 19. století3, což je potenciálně v rozporu s Mayem udaným datem Winnetouovy smrti. Old Firehand je v příběhu čtyřicátník4 a již se s Old Shatterhandem znají5, což je v rozporu s románem Vinnetou, rudý gentleman.

Román byl v šedesátých letech (r. 1962) zfilmován a stal se prvním ze série s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem v hlavních rolích. Unikátní je loutková adaptace románu.

Rok
Vazba
Poznámky
1902
Obálka sešitového vydání od pražského nakl. Alois Hynek. | Il. Věnceslav Černý

Alois Hynek - přel. J.L.Turnovský, il. V. Černý

1932
Obálka vydání románu nakladatelstvím Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - přel. E. Musil-Daňkovský, il. Zd. Burian. Nová vydání 1937, 1944.

1937: kapitoly 13 a 14 sloučeny v jednu (předěl na str. 342). Oproti originálu tu a tam pokráceno (zejména dialogy, nejhůře dopadl Frank se svými výplody). Systematicky ochuzeno o Němce, Německo, Sasko, němčinu, což má v součtu za následek ztrátu několika stran textu (strany 53, 147, 231, 337, 352, 378 aj.). Old Firehand je zde Švýcar (str. 20).

1944: oproti 1937 správný počet kapitol a některé vynechávky doplněny, ale německost stále zamlčena. Původ Firehanda nezmíněn (str. 22).

Významný plus: Burianovy kvaše.

1981
Vazba svazku v rámci řady vydávané nakl. Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - přel. Jaroslav Hulák dle KMV Bamberg, 1952, il. Gustav Krum. Mapy na předsádce. Text zřejmě není převzat od TaM. Neštítí se němectví. Křesťanství vypadlo, možná jen v důsledku zkrácenin. Těch je mnoho - chybí značné množství textu, např. zmínky o Pampelovi (49+, 228+) nebo větší část předposlední kapitoly. Celkově text zestručněn. Pozn.: J. Hulák je zřejmě pseudonym Vítězslava Kocourka.

1991
Vazba brožovaného popřevratového vydání nakl. Albatros. | Il. Ervín Urban

Albatros - Poklad na Stříbrném jezeře, přel. Jiří Bernard (Vítězslav Kocourek) podle originálu Union DVG, 1989. Zřejmě se jedná o překlad převzatý od Olympie - stejné vynechávky a změny, stejné větné konstrukce.

1991
Obálka prvního sešitu | Il. Zdeněk Burian

Magnet-press - Dva sešity, il. Zdeněk Burian (reprodukce kvašů od TaM). Překladatel neuveden. Jedná se zřejmě o překlad TaM z roku 1944 (dle Jemmyho a řeči Hanse Sachse na str. II/17). Text má modernější češtinu.

1994
Obálka vydání románu nakladatelstvím Toužimský a Moravec z roku 1994. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - Il. Zdeněk Burian.

2005
Obálka prvního svazku dvoudílného vydání od Návratu | Il. Miroslav Pospíšil

Návrat - přel. E. Musil-Daňkovský a V. Šunda, il. Miroslav Pospíšil. V impresu tvrdí, že podle Union 1894, ale rozdělení kapitol je podle Der Gute Kamerad. Text vychází z TaM 1944 a má doplněny některé vynechané části vč. zmínek o němectví, ale stále obsahuje dost odlišností od originálu.

2013
Vazba vydání románu nakladatelstvím Toužimský a Moravec z roku 2013. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - překlad E. Musil-Daňkovský, text upravil Michal Moravec, il. Gustav Krum (převzato od Olympie). Tiráž tvrdí nezkrácené a podle 1937, ale spíše odpovídá 1944 a má zkráceniny (chybí kus dialogu na str. 359).

2018
Dvojjazyčné vydání od Ediky | Il. Jan Šenkyřík

Edika - přel. Jana Navrátilová, il. Jan Šenkyřík. Jedná se o dvojjazyčné vydání pro výuku němčiny. Text je zkrácen přibližně na čtvrtinu. Zcela vynechán boj na železnici. Zredukovány souboje na život a na smrt u Utahů. Vinnetou psán s W. Old Firehandovu roli převzal Old Shatterhand. Frank, Jemmy a Davy taktéž nahrazeni. Nakladatel poskytl ke stažení MP3 s namluvenou knihou.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Cornel Brinkley a jeho trampská banda se rozvalují na palubě parníku Dogfish, plujícího po řece Arkansas. Dalšími zajímavými cestujícími jsou Tonkawové Malý a Velký medvěd. Majitel pardála jej předvádí za úplatu cestujícím a poté se krotitel rozhodne vstoupit do klece a nakrmit pantera, ale šelma mu ukousne hlavu a vyřítí se z klece. Vrhne se na malou Ellen Butlerovou, kterou Malý medvěd zachrání skokem do řeky. Panter se vrhne za nimi a je zastřelen tetkou Drollovou, která pluje spolu s Fredem Engelem za parníkem na voru. Pak spolu nastoupí na parník, kde se tetka Drollová seznamuje s Old Firehandem a Černým Tomem, kteří jsou také na palubě.

Trampové se dozvědí, že s sebou mají Droll, Tom a Butler spoustu peněz a dozvědí se, že Butler putuje ke Stříbrnému jezeru. Podaří se jim Butlera okrást a prchnout z lodi. Old Firehand, Droll, Tom, Fred a oba Medvědové se vydávají za nimi.

Přesouváme se do tábora rafterů. Mezi nimi je i Missouri Blenter, muž, kterému Brinkley vyvraždil rodinu. Dojde ke střetu rafterů a trampů, podaří se Brinkleyho zajmout, ale osvobodí se díky nepozornosti ostatních. Trampové vypálí srub rafterů a vydají se k Butlerově farmě.

Na scénu přichází zvláštní dvojice - hrbáč Humply Bill a veršující Gunstick Uncle. Seznamují se s věčně se sázejícím Lordem Castlepoolem. Objeví se prchající náčelník Osagů Dobré slunce (Menaka šecha, Olympia: Menaka Tanka), jehož malou družinu zajali trampové. Osvobodí náčelníkovy druhy a dozví se plány trampů, chystajících přepad Butlerovy farmy. Cestou na farmu se spojí s Old Firehandem a jeho skupinou. Náčelník jede pro posily k Čejenům a Arapahům.

První útok trampů se povede odrazit. Zločinci na útěku zajmou Butlera s dcerou. Droll přijde na plán, jak je v noci osvobodit využitím podzemní chodby. Osvobodí zajatce a hned na to následuje útok na trampy, kteří jsou definitivně zahnáni.

Brinkley získá průvodní dopis pro účetního a využije jej k infiltrování železniční stanice. Winnetou je mu ale na stopě a dostavuje se i Old Firehand. Ve stanici Sheridan připraví na trampy past. Podaří se jim lapit je v tunelu a pěkně vyudit, ale Brinkley prchne, tentokrát už ke Stříbrnému jezeru.

Old Shatterhand, Hobble Frank, Tlustý Jemmy a Dlouhý Davy padnou do zajetí Utahů, na kterých bylo bělochy spácháno bezpráví, tak se mstí. Jejich náčelníkem je Velkým vlk (Ovuts Avath). V případě této slavné čtveřice udělají výjimku a nepopraví je hned. Nabídnou jim boj. Každý ze čtveřice dostane soupeře více než rovnocenného, co se týče těl, ale duševně nestačí a jsou bělochy přelstěni. Běloši hned po skončení posledního souboje prchají a Utahové je sledují.

Běloši se setkávají s Old Firehandem a ostatními. Frank a Droll zjišťují, že jsou bratranci. Utahové sledují bělochy až ke Stříbrnému jezeru, kde jsou zaraženi při střetu s Navaji a Timbabači. Uprostřed uměle vytvořeného jezera je ostrůvek, z nějž vede pod vodou cesta mimo jezero. Do chodby vlezou Utahové a Winnetou aktivuje past, která zapříčiní utonutí mnoha Utahů. Poklad je ztracen, ale Old Firehand jel k jezeru z jiného důvodu. Skrývá se zde zlatá a stříbrná žíla. Se zbytkem Utahů je uzavřen mír, po dvou měsících začíná těžba a z výdělku si Frank v Německu na Labi nechá postavit vilu Medvědí sádlo.

Poznámky:

[1] Karl-May-Handbuch, str. 283+
[2] Karl-May-Handbuch, str. 286
[3] Poklad ve Stříbrném jezeře, TaM 2013, str. 307
[4] Poklad ve Stříbrném jezeře, TaM 2013, str. 16
[5] Poklad ve Stříbrném jezeře, TaM 2013, str. 323

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, aktualizováno 1. 5. 2018)