Mayovky na Internetu

Na Río de la Plata

Am Rio de la Plata (1889-1890)

Na Río de la Plata je první část dvoudílného románu El Sendador (viz), který poprvé vyšel časopisecky v Deutscher Hausschatz v letech 1889-1891. Knižně vyšel ve dvou svazcích Am Rio de la Plata (12. svazek sebraných cestopisů) a In den Cordilleren (13. svazek, V Kordillerách).

Rok
Vazba
Poznámky
1906
Obálka sešitového vydání u J. R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

Josef Richard Vilímek - Překlad: J. Zajíček-Horský. Ilustrace: Josef Ulrich.

1932
Obálka sešitového vydání u nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec (Malá řada) - Překlad: Jiří Freund, povídky František Schörpner. Ilustrace: Josef Ulrich, Zdeněk Burian (dvě v prvním dílu). Trojdílné vydání pod společným titulem Dobyvatelé Gran Chaca. Původní první díl je v prvním svazku Na Rio de la Plata a v kapitolách 1-3 druhého svazku Pampero. Plukovník Alsina se zde jmenuje Alfina. Vesměs zamlčen německý původ postav a s ním související věci, pár vynechávek, ale jinak celkem věrné.

1973
Vazba vydání u nakladatelství Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - Překlad: Jiří Stach. Ilustrace: Gustav Krum. Podle K-M-V Bamberg, 1952. Druhé vydání 1989 (brož.). Obchodník Hounters se zde jmenuje Goodwin. Na jednotlivých stranách menší vynechávky, v součtu vynecháno mnoho stran textu. Zachovává němectví postav, do značné míry i křesťanské motivy.

1993
Vazba vydání u nakladatelství GABI. | Il. Adam Glajc.

GABI - Překlad: v 1. díle neuveden, 2. díl Petr Hrabina, 3. díl Luděk Ondruška. Ilustrace: Radomír Suchý (I. svazek), Jan Hora (II. a III. svazek), Adam Glajc (obálky). Pravděpodobně převzato od TaM.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Charley je v Montevideu a chystá se na výpravu do Gran Chaka. Mimo jiné veze dopis od amerického obchodníka místnímu seňorovi Tupidovi. Neopatrnou manipulací zlomí pečeť, tak si rovnou dopis přečte a zjistí, že má být figurkou v plánu zásobit zbraněmi revolucionáře Lopeze Jordana. Hned zpočátku pobytu si jej splete místní obyvatel s jakýmsi plukovníkem Latorrem a od té chvíle začínají potíže. U seňora Tupida se zastane yerbatera Mauricia Montesa. Po odchodu je Charley napaden, ale ubrání se. S Tupidem se později nepohodne a odchází. Yerbatero pak pomůže Charleyovi při dalším napadení a smluví se na společné cestě do Gran Chaka. Mauricio vypráví o sendadorovi Geronimu Sabucovi, který ví o pokladu Inků. Charleyovi přijdou podezřelé okolnosti, za kterých sendador získal informace o pokladu.

Další děj se točí kolem záměny s Latorrem. Nejprve se k výpravě přidá podezřelý policista, ze kterého se později vyklube přisluhovač nepřátel Latorra. Jistý seňor Rixio, na kterého narazí, jest přívržencem Latorra a nabízí Charleyovi výhodný kšeft - Charley se bude vydávat za Latorra a odjede jako na dovolenou, a pravý Latorre by mezitím konal, co potřebuje. Pochopitelně odmítne. Na estancii Montesova bratra podniknou vyjížďku a jsou zajati. Mezi útočníky je i falešný policista. Mají být popraveni za velezradu, ale hlavním motivem je zřejmě Charleyova podoba s Latorrem.

Při útěku se Charley seznamuje s bratrem Hilariem, zvaným Jaguár. Na ranči, kde se setkají, umírá stařec, který je svědkem vraždy - sendador zabil a okradl kněze. Bratr Jaguár se přidává k cestě za sendadorem. Pokračují potyčky s Jordanovými lidmi. Při jedné z nich Charley osvobodí známého z Číny kapitána Fricka Turnersticka a jeho kormidelníka. Později jsou všichni zajati a dovlečeni do Jordanova tábora, kde Charley využije znalosti o spojení s Tupidem a americkým zásobovatelem a uprchnou. Při další cestě se seznamují s indiány Gomezem a Antoniem Gomarrou a plukovníkem Rudolfem Alsinou. Gomarra vypráví, že jeho bratr byl zabit jakýmsi mužem, zakopávajícím kippy. Charley si myslí, že jde o sendadora. Dojde k poslednímu střetu s vojáky Jordana a pak už cestují vstříc Gran Chaku.

Použitá literatura:

Ondřej Majerčík - vytvořeno 31. 5. 2008, aktualizováno 22. 8. 2021