Mayovky na Internetu

Lesní Růženka aneb pronásledování kolem světa

Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde (1882-1884)

Rok
Vazba
Poznámky
1882-1884
 

H. G. Münchmeyer - Původní sešitové vydání, vycházející od prosince 1882 do srpna 1884, čítající 109 částí [1]. Později román vyšel díky novému vlastníkovi firmy v šesti svazcích (Die Tochter des Granden, Der Schatz der Mixtekas, Matavase, der Fürst des Felsens, Erkämpftes Glück I, II, III)

 
 

Karl-May-Verlag - Román vychází v šesti svazcích (51. Schloss Rodriganda, 52. Vom Rhein zur Mapimi (od r. 1940 pod titulem Die Pyramide des Sonnengottes), 53. Benito Juarez, 54. Trapper Geierschnabel, 55. Der sterbende Kaiser a 77. Die Kinder des Herzogs)

1889
První vydání v českém jazyce u nakladatele Rubinsteina

Josef Rubinstein - Tři sešitová vydání, 1. Tajemství Žebrákovo aneb Pronásledování kolem celé země, 2. a 3. Lesní Růženka čili pronásledování kolem celé země, třetí pod pravým jménem, ostatní pod pseudonymem.

1994
Vazba vydání od nakladatelství Návrat | Il. Libor Balák

Návrat - Osm svazků pod souhrnným titulem Tajemství starého rodu (Rosita de Rodriganda, Černý oheň Cortejů, V osidlech temných intrik, Klikaté stezky vášní, Pouta víry a beznaděje, Žhavé slunce Mexika I, II, Zákon bohyně Nemesis). Překlad Petr Dorňák, dle názvů kapitol zřejmě dle původního textu s dělením dle Maye, nicméně jsou v textu místa, která vyvolávají dojem, že kus textu chybí, ale zdá se, že chybí i v originálním textu, na druhou stranu se zdá, že v posledním svazku je text oproti originálu jinak řazen nebo zkrácen. Názvy a dělení kapitol je trochu jiné. Landola se zde jmenuje Sanchez.

První Mayův kolportážní román, ovšem vydaný pod pseudonymem Capitain Ramon Diaz de la Escosura, se točí kolem rodiny Rodrigandů a jejich protivníků, rodiny Cortejů, a odehrává se v rozsahu přibližně padesáti let, konče pak poté, co Benito Juarez získal zpět své prezidenství po odstranění Ferninanda Maxmilliána Habsburského. Román byl později vydán bez Mayova svolení v době jeho největší slávy, což mělo za následek řadu soudních sporů, které v závěru pravděpodobně přispěly k Mayově špatnému zdravotnímu stavu. V románu je zmínka o slavných zálesácích Sans-earovi, Shatterhandovi, Firehandovi a Vinnetouovi (sešit 41 z 1. září 1883).

Hlavním hrdinou a řešitelem problémů je vynikající doktor Karel Sternau, zkušený cestovatel a zálesák, známý též pod jménem Kníže skal (Matava-se), ekvivalent Old Shatterhanda. May ve svých románech s oblibou využíval skutečné události k okořenění děje, takže se větší část románu odehrává v Mexiku v období boje Francouzů s Juarezem. May zde negativně hovoří o Francouzech. Sternau a jeho přátelé se významně zapojí do konfliktu na Juarezově straně. Děj je poměrně košatý, prošpikovaný dobrodružnými událostmi vyváženými zamilovanými scénami četných párů, jak se na tento typ románu sluší, takže následující nástin děje bude opravdu velmi stručný.

Kromě plných vydání se vyskytují případy, kdy vyšla jen krátká část románu týkající se pokladu Mixtéků. V roce 1995 vyšla od GABI ve sbírce Černý kapitán pod titulem Jeskyně pokladů. Dále se vyskytuje v některých vydáních románu Old Surehand, a to ve vydáních, která odpovídají Mayově verzi s prostřední částí odehrávající se v krčmě, kde si hosté vyprávějí příběhy (kapitola Der Königsschatz, tj. Královský poklad)

Na motivy tohoto kolportážního cyklu byly natočeny filmy Poklad Aztéků a Pyramida boha Slunce.

Originální text na karl-may-gesellschaft.de.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Doktor Karel Sternau se vydává do Španělska operovat hraběte Emanuela de Rodriganda, s jehož dcerou Rosettou se seznámil ve Francii, a při té příležitosti objevuje různé záhady a úklady Emanuelova účetního a obchodního zástupce Gasparina Corteja. Např. jeho nemanželský syn Alfonzo byl vyměněn za pravého Rodrigandova syna. Pravým synem zdá se být lupičský odchovanec Mariano. Společně se Sternauem tuší pravdu, ale Cortejo dosáhne zmizení hraběte Emanuela a Mariana. K tomuto mu dopomůže pirátský kapitán Henrico Landola, který již dříve pomohl odstranit z mexických statků Rodrigandů Ferdinanda, Emanuelova bratra. Sternau s Rosettou odjíždějí do Německa na panství Rheinswalden, kde žije starý Rodenstein, Sternauova matka a sestra a rodina Helmersů s nadaným synem Kurtem. S kormidelníkem Helmersem se Sternau vydává na hon Landoly.

Další část románu se odehrává dříve v Mexiku, kde se Alfonzo snaží zmocnit pokladu Mixtéků. Zdatně mu vzdorují Apač Medvědí srdce (Šoš-in-liet), Mixték Bizoní čelo (Tecalto) a další osoby. S Alfonzem se spolčí Komančové, které vede Černý jelen (Tokvi-tey), ale jsou zmasakrováni obyvateli haciendy del Erina. V Mexico City pak Pablo Cortejo s dcerou Conchitou zosnují zdánlivou smrt hraběte Ferninanda a jeho uklizení k Landolovi. Hrabě Emanuel je nalezen synem starého Rodensteina Otta, kterému pomáhá vévoda Olsunna s dcerou Florou. Ti Emanuela poznají a odvezou jej k Rosettě do Nemecka. Honba za Landolou dovede Starnaua a jeho družinu až do Mexika, kde jsou lapeni a poté Landolou vysazeni na opuštěný ostrov.

Uplyne šestnáct let. Sternauova dcera, Lesní Růženka se sblíží s Kurtem Helmersem, ze kterého je schopný důstojník. Ve stejnou dobu se podaří z Heráru uprchnou hraběti Fernandovi, který se zde setká s Emmou Arbellezovou, která byla též na opuštěném ostrově. Díky tomu jsou Sternau s přáteli zachráněni. Další děj se vrací do Mexika, kde Sternau pomáhá Benitu Juarezovi v boji proti Francouzům. Když Juarez zvítězí, pomůže urovnat záležitosti Rodrigandů. Zbytek záležitostí je dořešen ve Španělsku, Cortejové s Landolou popraveni.

Poznámky:

[1] Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde

Použitá literatura:

Obálky: http://www.karelmay.cz/

(Belenor, vytvořeno dne 27. 11. 2008)