Mayovky na Internetu

Kristus vstal z mrtvých!

Christ ist erstanden! (1893), později Auferstehung (Vzkříšení)

Rok
Vazba
Poznámky
1920
Po dobrodružných stezkách, Šeba, 1920 | Il. Kamil Cipra?

Vojtěch Šeba - Ve svazku Po dobrodružných stezkách jako Vzkříšení Překlad D. Jam. Zřejmě se jedná o překlad dědici upravené verze. Správně Aleman (str. 117, 122, 129).

1932
V Kordillerách, TaM, 1932 | Il. Zdeněk Burian

Toužimský a Moravec - Ve svazku V Kordillerách jako Vzkříšení Překlad František Schörpner. Il. Zdeněk Burian a Josef Ulrich. Překlad zřejmě převzat od Šeby. Aleman nahrazen Evropanem nebo cizincem (str. 296, 302, 312).

1993
V Kordillerách, GABI, 1993 | Il. Adam Glajc

GABI - Ve svazku V Kordillerách jako Vzkříšení Překlad zřejmě převzat od TaM.

Povídka vyšla poprvé v Benziger's Marienkalender a později v upravené podobě vycházela v rámci 34. svazku sebraných spisů pod novým názvem Auferstehung. V povídce se zmiňuje o svých několik let starých dobrodružstvích na El Sendador.

Originální text na karl-may-gesellschaft.de.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

Karl vypráví o svém setkání se seňorem Perdidou, se kterým se pohádají o víře v Boha, Perdido je zatvrzelý bezvěrec. Karl mu prorokuje, že bude jednou prosit o vykoupení, a ve zlém se rozejdou. Později se dozví, že Perdido kdysi okradl vlastního otce a prchl. Blíží se Velikonoce, v jedné z vesnic Karl pozoruje oslavy, střetne se opět s Perdidou, kterého tíží svědomí a hledá svého otce. Ve vsi jsou též tři podezřelí obchodníci, kteří mají spadeno na jistého gambusina. Karl k němu dojede, tam nalezne Perdidova otce. Je Velký pátek. Přijíždějí tři obchodníci a vlečou s sebou Perdidova koně. Karl pak Perdidu nalézá svázaného v ledové vodě. Polomrtvého jej doveze do gambusinova sídla. Na Velikonoční pondělí pak Perdido procitá a vrací se k Bohu.

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, vytvořeno 29. 3. 2008, aktualizováno 24. 10. 2017)