Mayovky na Internetu

El Sendador

El Sendador je Mayův dvoudílný román z Jižní Ameriky. Poprvé vyšel časopisecky v Deutscher Hausschatz v letech 1889-1891 rozdělený do dvou částí:

  • Lopez Jordan (říjen 1889 až září 1890, tři kapitoly)
  • Der Schatz der Inkas (Poklad Inků, říjen 1890 až září 1891, tři kapitoly).

Pro knižní vydání v roce 1894 Karl May změnil názvy částí, román přerozdělil a udělal drobné změny zejména v místě předělu 12. a 13. svazku.

  • Am Rio de la Plata (Na Río de la Plata, 12. svazek sebraných cestopisů) - má celkem pět kapitol, z nichž první čtyři jsou původní první díl a pátá je úvod původního druhého dílu.
  • In den Cordilleren (V Kordillerách, 13. svazek sebraných cestopisů) - má celkem pět kapitol - zbytek původního druhého dílu.

Jedná se o klasické dobrodružství v první osobě. Není explicitně řečeno, že jde o Old Shatterhanda, ale podle různých náznaků to lze předpokládat (je ze Saska, byl mezi severoamerickými indiány, má henryovku). Nabyté znalosti o Jižní Americe pak May pravděpodobně zužitkoval v románu Odkaz Inky.

V románu vystupují skutečné postavy. Ricardo López Jordán v sedmdesátých letech 19. stol. celkem třikrát vedl neúspěšné povstání v Argentině. Jordán byl podezřelý z otcovraždy (květen 1873), ale podle 1 vraždu spáchal někdo jiný. May použil jméno Mbocovi pro jednu z indiánských skupin, podle Google se zdá, že v současnosti je správný zápis názvu Mocovi.

Poznámky:

[1] Ricardo López Jordán - Wikipedia, la enciclopedia libre

Použitá literatura:

Ondřej Majerčík - vytvořeno 31. 5. 2008, aktualizováno 22. 8. 2021