Mayovky na Internetu

Dukátové hnízdo

Das Ducatennest (1878), později Wie dem Stadtrat Epperlein aus der Klemme geholfen wurde (1927, Jak bylo městskému radnímu Epperlinovi pomoženo z nesnází)

Rok
Vazba
Poznámky
2002
Pomsta otroků, Návrat, 2002 | Il. Josef Pospíchal.

Návrat - ve svazku Pomsta otroků jako Jak bylo městskému radnímu Epperlinovi pomoženo z nesnází. Ilustrace: Josef Pospíchal. Překlad: Vladimír Šunda. Jiná jména (Peter x Heinrich, Tony x Gustel), chybí scéna se sudem vody, odhadem asi strana textu. Všechno zřejmě daň za překlad modifikované verze.

Tato humoreska vznikla silným přepracováním humoresky V hodinové skříni a jejím rozšířením o motiv z humoresky V sudu vody a vyšla v roce 1878 v časopise Weltspiegel. Dalšího vydání se dočkala v roce 1927 v přepracované podobě jako Wie dem Stadtrat Epperlein aus der Klemme geholfen wurde ve 47. svazku sebraných spisů.1 Z tohoto vydání byla zřejmě opět odstraněna scénka se sudem vody.

Originální text na zeno.org.

Poznámky:

[1] Karl-May-Handbuch, str. 349.

Použitá literatura:

(Ondřej Majerčík, vytvořeno 2. 11. 2017)