Mayovky na Internetu

Divokým Kurdistánem (Ve stínu pádišáha II)

Durchs wilde Kurdistan (1881/1882)

Divokým Kurdistánem je druhým románem z cyklu Ve stínu pádišáha a navazuje tam, kde skončil svazek Pouští a harémem. Popisuje závěr návštěvy u jezídů, osvobození Ahmada el Gandúra z pevnosti Amádíja, cestování mezi Kurdy a hlavně seznámení s tajuplnou Marou Durimeh. May opět srší humorem a akcí, ale svazek je též protkán náboženskými motivy, zejména střetem křesťanství a islámu. Kromě Halefa se opět objevují David Lindsay a šejk Muhammad Amín a k družině se přidává jeho syn Ahmad el Gandúr. Karl též dostane darem psa jménem Dojan a pochopitelně jede na svém Ríhovi.

Příběh pokračuje v románu Z Bagdádu do Cařihradu.

Rok
Vazba
Poznámky
1898-1900

Benediktýnské nakl. - Překlad: Oskar Flögl. Závěrečná kapitola svazku Pouští odpovídá první kapitole dle Mayova dělení. Text až na drobnosti věrný.

1899
Vazba neilustrovaného vydání u J. R. Vilímka. | Il. Josef Ulrich

Josef Richard Vilímek - Cyklus Po stopě zlého činu. Překlad: Stanislav Vraný. Ilustrace: Josef Ulrich. Druhé vydání 1904-1905, neilustrované vydání 1908. Místy chybí věta či slova, zejména v popisných odstavcích, ale nijak významně, působí docela věrně. Marky a feniky převádí na zlaté, krejcary, koruny.

1930
Obálka vydání u nakladatelství Toužimský a Moravec. | Il. Zdeněnk Burian

Toužimský a Moravec (Malá řada) - Cyklus Ve stínu padišaha. Překlad: Stanislav Vraný. Ilustrace: Josef Ulrich. Od 3. kapitoly svazku U ctitelů ďábla do 3. kapitoly svazku Divokým Kurdistanem. Vychází z Vilímka. Názvy některých kapitol jinak. Němci změněni na Franky, Evropany... Oproti Vilímkovi tu a tam něco vynecháno (věty v rozhovorech atp.).

1971
Vazba vydání u nakladatelství Olympia. | Il. Gustav Krum

Olympia - Cyklus Ve stínu pádišáha. Překlad: Tomáš Glückauf. Ilustrace: Gustav Krum. Vychází z bamberského vydání z roku 1951. Druhé vydání 1993 (brož.). Oproti Pouští výrazně více vynechávek - chybí mnoho stran textu, těžko říct, zda vinou překladatele nebo předlohy. Text je rozdělen do více kapitol. Zredukována cizí slova. Nekonzistentně Almanya, Almáníja. Občas zredukovány křesťanské motivy, ale ne všude, zejména chybí většina závěrečného rozhovoru Karla a Mary (několik stran). Chybí v součtu několik stran humorných pasáží. Některé postavy, které May nepojmenoval, nyní mají jména - asi zásah dědiců.

1992
Divokým Kurdistánem. 1. díl. Hanácké nakladatelství.

Hanácké nakladatelství - Cyklus Ve stínu pádišáha. Ilustrace: Jan Hora. Zřejmě kopie Olympie.

Děj (varování: text vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla)

U jezídů

Za probíhajících příprav k boji pokračují slavnosti jezídů. Karl s Halefem a skupinou jezídů zajmou turecké dělostřelce. Pak už do opuštěného Šejk Adí přichází miraláj Umar Ahmad se svým vojskem. Karl se jej snaží přimět k vyjednávání. Miraláj místo toho popraví posla jezídů. Tu se objeví pír Kamek, zmocní se miraláje, skočí s ním do hořící hranice a oba zahynou.

Následuje dlouhé vyjednávání Alího beje s velitelem vojáků a machredžem, který jej doprovází. Alí bej s výsledkem pošle posla k mutasarrifovi. Ten se vrátí se dvěma dopisy. Karl cítí past a objeví tajné písmo s mutasarrifovým plánem. Alí bej se s ním rozhodne setkat, ovšem se silným doprovodem. Proběhne světcův pohřeb. Karl s družinou několik týdnů dlí u jezídů a Karl se učí kurdštinu.

V Amádíji

Poté vyrazí směrem k pevnosti Amádíja, kde je vězněn Ahmad el Gandúr, syn šejka Haddádů Muhammada Amína. Setkají se s Davidem Lindsayem a od starosty vsi missurských Kurdů Karl na památku dostane psa Dojana. V Amádíji se ubytují v domě, který sousedí s věznicí. Majitelem domu je Selim Aga, který vládne věznici. Karl si u velitele pevnosti hraje na významnou osobu s tajným posláním. Po audienci Karla vyhledá otec nemocné dívky, protože se Halef chlubil, že je jeho pán hakím. Karl se poprvé setkává s tajemnou Marou Durimeh, která Karlovi řekne, ať se v nouzi ptá po Rúh-i-kulyanu, Duchu jeskyně. Selim Aga se opije a s Karlem učiní inspekci ve věznici. Nenajdou žádné strážce. Aga je tak unaven, že usne a Karl situaci využije, aby našel Ahmada el Gandúra a povzbudil ho.

Druhý den přijede posel od Alího beje se zprávou, že přijede machredž, který by mohl Karlovo postavení v Amádíji ohrozit. Karl je povolán k veliteli, aby podal vysvětlení. Dojde ke konfrontaci s machredžem, který je přemožen díky dopisům od beje. V noci Karl osvobodí Ahmada. Velitel pojme podezření, ale Karl se vykroutí a s družinou opouští pevnost.

Duch jeskyně

K večeru narazí na nepřátelské Kurdy, kteří se je pokusí okrást o koně. Situace skončí smrtí jednoho Kurda. Nakonec jsou zajati, ale ukáže se, že náčelníkem bervarských Kurdů je bej z Gumri, který je příbuzným starosty missurských Kurdů.

Ráno s Kurdy vyrážejí na lov medvědů. Lindsay si půjčí medvědobijku a ukáže Kurdům, jak medvědy loví Zápaďané. Během další jízdy se Karl s Lindsayem opozdí a jsou zajati nestoriány, kteří mají spadeno na beje z Gumri. Malik nestoriánů o Karlovi slyšel od Mary Durimeh a i s druhy ho propustí, chce si ponechat pouze gumrijského beje, ale Karl ho nechce zradit a pomůže mu k útěku. Lest se nezdaří a všichni jsou opět lapeni.

Blíží se vojsko Kurdů. Karl k nim jde vyjednávat a cestou zpět je zajat lidmi nestoriána Nedžíra beje, který není míru nakloněn. Karl je uvězněn v chýši staré Madany, neboli "Petrželky", která se přátelí s dcerou Nedžíra beje Ingdžou. Ta je však jiná než její otec a zavede Karla k Duchovi jeskyně. Potvrdí se Karlovo tušení, že se jedná o Maru Durimeh. Mara ho vyzve, ať přivede malika, gumrijského beje a Nedžíra beje. Mara je přesvědčí, ať se usmíří. Na rozloučenou Karl od Mary dostane amulet.

Použitá literatura:

  • Lexikon dobrodružné literatury, sv. 3 - Karel May. Praha, 2010. 168 s. Antikvariát u Léona Cliftona.

(Ondřej Majerčík - vytvořeno 7.10.2017, aktualizováno 24. 5. 2020)