Mayovky na Internetu

Můj přítel Vinnetou (1980)

Mein Freund Winnetou

Po natočení poslední mayovky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti v roce 1968 se v tisku stále objevovaly zprávy, že by měl být natočen další snímek o Vinnetouovi. Producenti Horst Wendlandt a Artur Brauner však o Karla Maye neměli nejmenší zájem a nenašel se nikdo jiný, kdo by chtěl podstoupit riziko neúspěchu. Smrt Lexe Barkera v roce 1973 učinila všem spekulacím přítrž. Teprve úspěchy Pierra Brice na Karl-May-Festspiele v Elspe daly projektu reálnou šanci. Podle jedné zprávy zveřejněné 27. ledna 1977 v časopise Frau měli Dunja Rajter a Pierre Brice natáčet čtrnáctidílný televizní seriál. Dunja v něm měla převzít roli Vinnetouovy sestry Nšo-či. Natáčení mělo začít již v létě 1977 v jižním Španělsku a Mexiku. Ve skutečnosti trvalo další dva roky, než byl projekt realizován: bez Nšo-či a bez Dunji Rajter.

Scénář podle expozé Pierra Brice napsali francouzští autoři Jean Gérad a Jean-Claude Deret, který byl mimochodem ženatý s Indiánkou. Základní myšlenkou seriálu je, že Vinnetou bojuje za práva Indiánů v rezervacích a je přitom doprovázen mladým adoptivním synem, kterého zasvěcuje do způsobu života jeho předků. S příběhy Karla Maye nemá tento nic společného - jen postavy Vinnetou, Old Shatterhand a Sam Hawkens jsou přejaty z jeho děl. Do role Old Shatterhanda byl obsazen Siegfried Rauch, uvažovalo se také o Voglerovi, představiteli Kary ben Nemsího ze stejnojmenného seriálu. Ralf Wolter vklouznul opět do kabátu Sama Hawkense. Vinnetouova adoptivního syna Tašunku ztělesnil dvaadvacetiletý student filozofie Eric Do Hieu, jehož otec byl Vietnamec a matka Francouzka.

Natáčení seriálu se konalo počátkem roku 1979 v severomexickém Durangu, v romanticky divoké krajině s horami a stepmi, v níž byly natočeny také mnohé westerny s Johnem Waynem. Osmdesátičlenný štáb složený převážně z Mexičanů a Francouzů se ubytoval v hotelu Presidente. S výsledkem tříměsíčního natáčení byl Pierre Brice více než spokojený a sliboval si ohromný úspěch. Seriálem chtěl upozornit na skutečné problémy Indiánů na konci 19. století a to se mu také celkem podařilo. Jaké to asi muselo být zklamání, když seriál u diváků propadl. Nakladatelství Heinerle, které kdysi s úspěchem vydalo sběratelské pohledy k Žutovi, vydalo k tomuto seriálu sběratelské album; dvě další alba kvůli nízké poptávce již nevyšla. Firma Europa, vydávající gramofonové desky, vydala mimo jiné LP s hudbou Petera Thomase i poslechové hry; oboje zůstalo ležet na regálech. V roce 1986 byl Můj přítel Vinnetou znovu vysílán v televizi a pak na dlouhý čas zmizel v archivu. V roce 1996 vyšel na VHS, avšak po několika týdnech byl prodej zastaven. Dnes vychází seriál v Německu na DVD a stal se vyhledávaným sběratelským artiklem.

Děj seriálu

(1. díl) Tlupa banditů vedená Sammy Cookem unese z vesnice Arapahů mladého indiánského míšence. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým medvědem pronásledují bandity a naleznou jejich úkryt. Dojde k boji, při němž jsou Malý medvěd i Starý medvěd usmrceni a Vinnetou těžce zraněn. Naštěstí ho najde fotograf Charbonneau, který ho nejprve vyfotí a pak, krátce před tím než přijedou banditi, ho ukryje do svého vozu. Na cestě narazí na Indiány kmene Pajutů, kteří ho považují za Vinnetouova vraha a chtějí ho potrestat. Naštěstí včas dorazí Old Shatterhand a objasní toto nedorozumění. Old Shatterhand odveze Vinnetoua do tábora Pajutů, aby zde mohl být ošetřen. Poté bratři jedou k jejich černému příteli Ambrozemu. Banditi napadnou jeho ranč a podaří se jim ho zapálit. Old Shatterhand je však zažene na útěk. Během jídla se dozvědí, že byla přepadena sousedova farma. Na první pohled vše vypadá, jakoby ji přepadli Indiáni, avšak Vinnetou má pochybnosti. Vydají se po stopách a narazí na Sammyho Cooka a jeho bandu, kteří unesli farmářovu ženu. Sammy Cook je Old Shatterhandem zabit. Vinnetou se nyní oddělí od svých přátel, aby byl chvíli sám. Po cestě narazí na mladého Indiána, který mu chce ukrást koně. Vinnetou ho přemůže a v mladém bojovníkovi najde zalíbení. Dá mu jméno Tašunko, Černý kůň. Poté, co Vinnetou pozná, že se jedná o mladého Komanče, jedou spolu k Ambrozemu, aby Tašunkovi obstarali koně a on se tak mohl vrátit ke svému kmeni. Ambroze mu daruje jedno ze svých zvířat. Avšak místo aby Tašunko jel ke svému kmeni, připojí se opět k Vinnetouovi. Ambroze se od Charbonnea dozví, že Starý medvěd není mrtev, byl pouze zraněn a odvezen do pevnosti, aby tam byl postaven před soud.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(2. díl) Vinnetou se pokouší Tašunkovi přiblížit způsob života jeho předků. Náhle zaslechnou z rokliny výstřely a jedou se podívat, co se stalo. Když přijedou na místo, naleznou zde rozbitý vůz a těžce zraněného Vincenta - úředníka pro indiánské záležitosti, jeho ženu Nalin a syna Petera. Vinnetou Vincenta ošetří, vyrobí mu nosítka a chce ho převézt do nejbližší pevnosti. Na cestě je přepadnou Čirikavové, jejichž náčelníkem je Yaqui, bratr slavného Cochise. V jejich zajetí se nachází také fotograf Charbonneau. Když Yaqui zjistí, co je Vincent zač, chce ho usmrtit. Vinnetouovi se podaří přesvědčit Yaquiho, aby propustil Tašunku a Vincentova malého chlapce. Více však udělat nemůže: Vincent a Charbonneau mají zemřít. Než dojde k činu, je svolána válečná porada, na které se má rozhodnout o osudu bílých mužů. Zatímco Charbonneau je ihned osvobozen, o osudu Vincenta má rozhodnout souboj mezi Tašunkou a jedním mladým Komančem. Boj je však nerozhodný, protože oba po nějaké době padnou vyčerpáním. Vinnetou přesvědčí Yaquiho, že si Velký duch nepřeje Vincentovu smrt a jede s přáteli k pevnosti. Yaqui se vzdá původního plánu přepadnout pevnost a se svými bojovníky odjíždí pryč. Přesto ještě varuje Vinnetoua před Indiány žijícími před pevností.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(3. díl) Vinnetou jede se svými přáteli do pevnosti, aby tam odevzdal Vincenta. Na cestě potkají vojáky, ale vřelého přivítání se jim nedostane. Teprve po přímluvě Vincenta se vojáci začnou chovat přátelštěji. Po příjezdu do pevnosti čeká na Vinnetoua hrůzný pohled: před pevností se válejí samí opilí Indiáni - všichni do jednoho jsou závislí na vojácích a na alkoholu. Vincent s rodinou zůstanou v pevnosti a Vinnetou s Tašunkou odjíždí znechuceně k Samu Hawkensovi, který bydlí nedaleko. Vinnetou zjistí, že Sam Hawkins vyrábí pálenku a prodává ji železničářům, kteří ji pak dále prodávají Indiánům. Je tak vlastně spoluzodpovědný za jejich osud. Vinnetou promluví Samovi do duše a ten mu slíbí, že najde řešení. A skutečně - v noci vše zapálí. Když se ráno chtějí Vinnetou a Tašunko vydat opět na cestu, zjistí, že jim byli ukradeni koně. Sam obviní čtyři údajné zlatokopy, kteří postavili svůj tábor v blízkosti řeky. Ve skutečnosti to jsou banditi, kteří unesli dvě Indiánky a udělali z nich své otrokyně. Vinnetou je osvobodí a odvede je k jejich kmeni. Náčelník Čejenů vykouří s Vinnetouem dýmku míru.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(4. díl) V pokojné čejenské vesnici se Tašunko dvoří Winoně. Ve vzduchu však visí hrozba. Na území Čejenů se staví železnice, a protože má trať vést právě přes jejich vesnici, musí železničáři nějakým způsobem získat jejich půdu. Zatímco jsou muži na lovu, vydá se plukovník Stevens k Čejenům a nabízí jim hrnce a různé jiné předměty výměnou za půdu. Ženy smlouvu podepíšou, některé z nich však bělochům nevěří a pošlou své děti, aby přivedly bojovníky. Také Tašunko, který se s Winonou nachází v blízkosti, pospíchá do vesnice, aby zabránil nejhoršímu. Tu přijíždějí bojovníci. Náčelník Vlčí zub roztrhá smlouvu a dělníci se musí vrátit s nepořízenou zpět. Tašunko je na procházce s Winonou, když náhle spatří ozbrojené bělochy. Tašunko jede k Vinnetouovi pro pomoc, neboť se obává nejhoršího.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(5. díl) Vinnetou a Tašunko přijíždějí pozdě: vesnice Čejenů je Stevensovými lidmi vypálena, přežilo jen několik žen, dětí a starců. Mezi mrtvými je také Winona. Mezi Čejeny roste touha po pomstě. Vinnetou svolá bojovníky indiánských kmenů, mezi nimiž je také Yaqui. Od něj Vinnetou zjistí, že Starý medvěd není mrtev, nýbrž čeká na svůj rozsudek ve vězení, jelikož je údajně zodpovědný za smrt Malého medvěda. Mezitím se chce Tašunko pomstít za Winoninu smrt a vydá se k táboru železničářů. Uvidí Sullivana hrajícího na její flétnu, vplíží se k němu do stanu a zabije ho. Vinnetou zpozoroval Tašunkovo zmizení a vydá se za ním, přijíždí však pozdě - Tašunko je zajat. Protože Vinnetou nemůže momentálně nic dělat, vrací se zpátky. Stevens chce Tašunku ihned pověsit, ale Fowler by ho rád vyměnil za půdu. Proto jede k Indiánům vyjednávat, Vinnetou však na jeho podmínky nepřistoupí. Večer chce Tašunku sám vysvobodit. Ostatní z vesnice, kteří masakr přežili, však myslí jen na pomstu a večer chtějí bělochy (bez vědomí Vinnetoua) přepadnout.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou
Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(6. díl) Následujícího dne se koná Sullivanův pohřeb. Vinnetou se připlíží k táboru železničářů a čeká, až se setmí. Čejeni se rovněž připravují na plánovaný útok. Vinnetouovi se skutečně podaří Tašunku osvobodit. Krátce na to Indiáni zaútočí. Zapálí camp a pobijí jeho obyvatele. Vinnetou a Tashunko spěchají rychle do města, kde se má konat poprava Starého medvěda. Na záchranu zbývá málo času. Také Old Shatterhand se doslechne o událostech minulých dnů a napadne ho, že Vinnetou vjede přímo do náruče vojákům, kteří už vědí, co se stalo u železničářů. Proto spolu se Samem Hawkinsem a Ambrozem zavede vojáky na falešnou stopu. Vinnetou s Tašunkou bezpečně dorazí do města, kde je ihned začnou provokovat běloši. Šerif je naštěstí přítelem Indiánů a zachová se férově. Poté, co složí všechny svoje zbraně, se mohou volně pohybovat. Ve městě má svou kancelář také Charbonneau. Když do města přijede vůz se Starým medvědem, Vinnetou se k němu ihned rozběhne a slíbí mu, že ho zachrání.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

(7. díl) Poručík Merrill, který má obhajovat Starého medvěda, prosí Vinnetoua, aby vypovídal u soudu. Proces začíná. Starý medvěd je obžalován z vraždy Malého medvěda. Vinnetou je předvolán jako svědek, ale u soudu mu nikdo nevěří a obviní ho dokonce ze spoluúčasti na přepadení. Vinnetou si však vzpomene na Charbonnea a jeho fotografie a podává důkazy. Fotografie jsou však označeny jako padělky. Ve prospěch Vinnetoua vypovídají také Old Shatterhand a Sam Hawkins, ale ani to není nic platné. Fotografa napadne spásná myšlenka: pokusí se přesvědčit Vincenta, aby vypovídal před soudem. Ten se nejprve zdráhá, ale jeho žena Nalin vydá Charbonneauovi fotografie, které podávají důkaz o hrůzném činu spáchaném na Indiánech. Předtím, než je vynesen konečný rozsudek, klesá Starý medvěd mrtev k zemi.

Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou Můj přítel Vinnetou

Filmový štáb:

Režie: Marcel Camus. Scénář: Jean Gérard, Jean-Claude Deret. Kamera: Pierre Petit. Hudba: Peter Thomas. Střih: Perre Houdain, Bernard Bourgoin. Kostýmy: Adolfo Ramirez, Mario Luraschi. Zvuk: Alfredo Chavira. Produkce: Westdeutsches Werbefernsehen (WWF), Kolín / Antenne2, Paříž / Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Curych / Intertel Television, Basel. Doba natáčení: 22.1. – 28.4.1979. Exteriéry: Mexiko, okolí Duranga. Délka: 14 dílů po 25 minutách v Německu, 7 dílů po 60 minutách ve Francii a Švýcarsku.

Herecké obsazení:

Vinnetou: Pierre Brice. Sam Hawkins: Ralf Wolter. Old Shatterhand: Siegfried Rauch. Tašunko: Eric Do Hieu. Poručík Merrill: Arthur Brauss. Charbonneau: Jean-Claude Deret. Starý medvěd: Vicente Lara. Sammy Cook: José Antonio Marroz. Náčelník Pajutů: Noé Murayama. Winona: Anna Laura. Vincent: Roger Cudney a další.

 

Použitá literatura:

  • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deutschen Traumfabrik. Zweite erweiterte Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
  • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deutsche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.

(Autor článku - Zatinka, aktualizováno dne 10.2. 2010)