Mayovky na Internetu

Humanitární aktivity Pierra Brice

Pierre Brice se aktivně zapojil do řady projektů humanitární pomoci. Jak sám říkal, díky Vinnetouovi mohl vyjadřovat své vlastní myšlenky, posílat je dál do světa a hlavně jednat. Jednou z mimořádných aktivit byla jeho humanitární mise do Bosny v roce 1995, kde pomáhal obyvatelům postiženým občanskou válkou. Brice uspořádal charitativní sbírku pro nákup léků, potravin a dalších nezbytných potřeb, které pak osobně přivezl s Konvojem pomoci Pierra Brice (Pierre Brice Hilfskonvoi) do postižených oblastí, kde je následně předal místním lidem.

V roce 1999 následovala cesta do Kambodže, kde jako velvyslanec organizace UNICEF bojoval proti nebezpečí nášlapných min. Navštívil školy, nemocnice, rehabilitační střediska i továrny na protézy. Vybral šest a půl milionů marek na pomoc tamním lidem. V roce 2005 podnikl cestu na Srí Lanku s cílem pomoci obětem tsunami. Později se Pierre Brice zapojil do humanitárních akcí v rámci mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, která se zabývá projekty lékařské pomoci pro oběti násilí, bídy, živelných pohrom apod. Angažoval se také v aktivitách, které směřovaly k ochraně zvířat a proti jejich týrání.

Související články

(Autor článku - Daniela Krofiánová, vytvořeno dne 4.10. 2009)